06:27
20:46
Nachtmodus

Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade beëindigt werkzaamheden

Na besluit van de gezamenlijke provincies beëindigt de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) na 5 jaar zijn werkzaamheden. Zo meldde BIJ12 afgelopen woensdag op haar website. De Adviesraad adviseert provincies over het voorkomen en bestrijden van faunaschade, het onderzoek daarnaar en faciliteerde provincies in het maatschappelijk debat daarover.

De Adviesraad bracht drie adviezen uit over het systeem van tegemoetkoming voor faunaschade, over de Faunabeheereenheden en over het ganzenbeleid. De adviezen leidden tot vervolgacties in de provincies; via het project “Uitwerking en praktijktest drempelsystematiek faunaschade” en een betere samenwerking met de faunabeheereenheden. Daarnaast bestudeert een interprovinciale taakgroep momenteel de aanbevelingen uit het ganzenadvies.

Het werk van de Adviesraad zit nu in een afrondingsfase. Ondanks dat de doordachte en gedegen adviezen van de Adviesraad gewaardeerd worden, zien de provincies voor de toekomst geen maatschappelijk vraagstukken waar advisering door de Adviesraad als oplossing wordt gezien. De provincies hebben daarom besloten om het werk van de MARF niet voort te zetten.

Willem Schimmelpenninck van der Oije: ‘Het is teleurstellend dat waardevolle adviezen niet worden opgevolgd’
Willem Schimmelpenninck van der Oije, directeur van de Jagersvereniging, is teleurgesteld dat de Maastchappelijke Adviesraad Faunaschade ten einde komt: ‘De MARF is van grote meerwaarde op het gebied van de faunaschadeproblemathiek. De adviesraad heeft goede adviezen voorgelegd aan de provincies. Het is zeer betreurenswaardig adviezen niet worden opgevolgd en de MARF ten einde komt.’

  • Delen:

Gerelateerd nieuws