05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

LNV wil meer regie bij opruimen dode wilde vogels met vogelgriep

De vogelgriep is inmiddels niet meer uit Nederland weg te denken. Naast vogels in pluimveebedrijven, worden er ook veel wilde vogels door de dodelijke ziekte getroffen. Het opruimen van deze dode vogels vergt betere regionale coördinatie, zo stelde minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) afgelopen woensdag. Aan het begin van het jaar heeft de Jagersvereniging al aangeboden om samen met haar leden een landsdekkende rol te vervullen bij het opruimen van dode wilde vogels. De vereniging neemt daarom graag plaats in de werkgroep ‘vogelgriep wilde vogels’, die het ministerie nu opricht.

Minister Piet Adema: “Het is van belang dat de kadavers van dode wilde vogels zo goed mogelijk verwijderd worden waar dat kan. Vooral op plekken waar mensen en (huis)dieren in contact kunnen komen met de vogels. Momenteel is niet altijd duidelijk wie daarvoor aan de lat staat”, aldus de minister. Daar moet de nieuwe werkgroep verandering in gaan brengen. Voor die werkgroep worden experts, ervaringsdeskundigen en betrokkenen uit het hele land uitgenodigd met als doel de regionale coördinatie van de aanpak van vogelgriep bij wilde vogels te stimuleren en te faciliteren.

Verantwoordelijkheid oppakken
De minister kijkt bij de aanpak van de vogelgriep bij wilde vogels nadrukkelijk naar hoe de veiligheidsregio van Friesland het probleem aanpakt. Deze veiligheidsregio is volgens het ministerie van LNV een goed voorbeeld van hoe de verantwoordelijkheid het opruimen van kadavers van wilde vogels met vogelgriep regionaal op een structurele manier opgepakt kan worden. “Die regie hoeft niet altijd bij een veiligheidsregio te liggen, ook provincies of gemeentes kunnen de regie oppakken”, aldus het ministerie.

Echter tijdens een bijeenkomst van de Rijksoverheid 27 oktober klonk duidelijk de wens voor meer regie vanuit de Rijksoverheid zelf. Onder andere het vroegtijdig signaleren van vogelgriep en het gelijk opruimen van kadavers, schijnt de uitbraak onder wilde vogels te kunnen beperken, terwijl de ziekte lokaal te laten uitwoeden kan leiden tot verlies van de lokale populatie van die soort. Nagenoeg unaniem was er weinig begrip dat de Rijksoverheid bij een dergelijk landelijk probleem niet duidelijker de regie voert.

Regierol overheid zelf
Ook de Jagersvereniging vindt dat de Rijksoverheid een belangrijke regierol heeft bij de vogelgriepaanpak. De Jagersvereniging is bereid de overheid hierin te ondersteunen. Het landelijk netwerk WBE’s, met in het veld actieve leden, kan hierin voor de overheid een belangrijke (maatschappelijke) rol vervullen. Denk aan het signaleren van verdachte sterfgevallen en zelfs het opruimen van kadavers. De Jagersvereniging vreest dat een decentrale aanpak ten koste gaat van de structuur, uniformiteit en bereidheid om het vogelgriepprobleem voortvarend op te pakken.

Voor het melden van dode wilde vogels zal er volgens LNV wel één centraal punt komen. Zo komt er onder meer een app en landelijke telefoonnummer om dode wilde vogels te melden. Een Friese vogelgriep-app, waar nu al meldingen in gedaan worden, zal begin volgend jaar landelijk beschikbaar zijn. LNV wil echter ook ruimte laten om lokaal maatwerk toe te passen. Zo is het in sommige natuurgebieden niet mogelijk om kadavers op te ruimen of is de verstoring van dieren tijdens de opruimwerkzaamheden te groot.

Discussie over verstoring

Over de verstoring van vogels in vogelgriepgebieden bestaat overigens al jaren discussie. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, geldt in getroffen bieden onder meer in een straal van (3 resp.) 10 kilometer een verbod op jacht voor zover dat watervogels verstoort. De Deskundigengroep Dierziekten wijst erop dat er veel onzekerheid bestaat over de vraag of het beperken van jacht wel bijdraagt aan minder verspreidingsrisico, zo liet Piet Adema weten tijdens het debat over dierziektebeleid op 13 oktober.

Heroverweging jachtbeperking
Tijdens ditzelfde debat werden er door met name BBB (Caroline van der Plas) en SGP (Roelof Bisschop), kritische vragen gesteld over de nu standaard toegepaste jachtbeperking in getroffen gebieden, terwijl daarentegen niet-noodzakelijke activiteiten onbelemmerd door kunnen gaan. De minister heeft daarop toegezegd deze maatregel nog dit jaar te zullen heroverwegen.

De Jagersvereniging noemt de door de minister aan de Kamer toegezegde heroverweging van de jachtbeperking in vogelgriepgebieden een goede stap en is ervan overtuigd dat jagers juist een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het signaleren en tegengaan van vogelgriep.

 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws