05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Jagersvereniging vraagt aandacht voor jagersonderwerpen tijdens coalitieonderhandelingen – Zuid-Holland

In de provincies zijn de gesprekken over de vorming van nieuwe colleges en een nieuw coalitieakkoord begonnen. Het coalitieakkoord van de Provinciale Staten en het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn erg belangrijk voor de Nederlandse jager. De nieuwe coalitie bepaalt het uitvoeringsprogramma van de Wet natuurbescherming. Namens alle jagers en andere natuurliefhebbers in de provincie vraagt de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Zuid-Holland de provinciale partijen om nadrukkelijk aandacht te besteden aan een beter leefbaar landschap en hier ook voldoende middelen voor vrij te maken.

De Jagersvereniging heeft in een pamflet de politiek opgeroepen de leefbaarheid van en de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten. Hieronder de belangrijkste zaken die in Samen werken aan meer leefbaarheid en biodiversiteit aan de orde zijn gesteld.

  • Er moet een balans komen tussen bescherming van talrijke diersoorten en schade aan de landbouw;
  • Er moet een duidelijke keuze gemaakt worden voor behoud van weidevogels in ons landschap;
  • Er moet meer actie ondernomen worden voor een veilig buitengebied, met voldoende toezicht om de criminaliteit tot een
    aanvaardbaar minimum terug te brengen;
  • Er moeten werkbare regels gesteld worden om benutting van het landschap mogelijk te maken, zolang dat niet afdoet aan de biodiversiteit.

Een belangrijk deel van de bevoegdheden met betrekking tot natuurbeheer vallen onder de bevoegdheid van de provincies.

De afgelopen weken hebben provinciebestuurders van de Jagersvereniging, in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen opnames gemaakt. Deze opnames zijn gemaakt om aandacht te vragen voor de uitvoeringen van jagers in het buitengebied. In onderstaande video vertelt de provincie Zuid-Holland wat Wildbeheereenheden (WBE’s) en jagers te bieden hebben in hun provincie. Daarnaast wordt er ook verteld wat WBE’s en jagers nodig hebben om het beleid van de provincie effectief en efficiënt uit te kunnen voeren.

Daarom vraagt de provincie Zuid-Holland in onderstaande video onder andere aandacht voor:

  • Het behoud van de weidevogels en predatiebeheer;
  • Het faunabeheerplan reewild en de toename van verkeersongelukken met reewild;
  • Ganzen en de vermindering van landbouwschade door uitbreiding van ontheffingen;
  • Algemene duidelijke regelgeving.

Wilfried van Wilgen, voorzitter Jagersvereniging Zuid-Holland: “Uitvoering geven aan ontheffingen voelen en zien wij alsof wij met een opdracht van de provincie buiten zijn. Dat doen wij met passie en plezier maar het zou heel erg fijn voor ons zijn als de ontheffingen duidelijk zijn.”

Bekijk hier de video van de provincie Zuid-Holland


Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items