05:50
21:39
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Jagersvereniging volop en breed in voorbereiding op internetconsultaties jacht konijn en haas

Zoals eerder bericht heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vorige week donderdag een internetconsultatie geopend over een ontwerpregeling die ziet op het aankomend seizoen landelijk niet openen van de jacht op konijn en in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht ook niet op haas. Het ministerie heeft gekozen voor een ruime reactietermijn; tot 10 juni kan hierop worden gereageerd. De Jagersvereniging is momenteel volop in voorbereiding op de internetconsultaties.

De Jagersvereniging heeft sinds de publicatie van de internetconsultatie vorige week de verdere voorbereidingen voor de indiening van haar zienswijze meteen ter hand genomen, voortbordurend op het lobby- en onderzoekswerk dat al langere tijd loopt rond dit onderwerp. En daar blijft het natuurlijk niet bij. In de vorige update is al aangekondigd dat wildbeheereenheden en leden handvatten worden aangereikt om ook te reageren op de ontwerpregeling.

Afstemming regionale afdelingen
Uiteraard gaan de voorbereidingen van de Jagersvereniging gepaard met goede afstemming met de regionale afdelingen. In het bijzonder in de provincies waarvoor de minister voornemens is dit jaar de hazenjacht niet te openen. Deze afstemming is belangrijk om gezamenlijk tot zo eenduidig en daarmee krachtig mogelijke reacties te komen, die tegelijk authentiek zijn en ingaan op de specifieke regionale en lokale situatie en inspanningen van jagers, WBE’s en afdelingen aldaar. Zo vinden aanstaande dinsdag nog enkele afdelingsvergaderingen plaats. De uitkomsten daarvan zullen worden meegenomen in een leidraad voor de leden, die komende week zal worden gemaild. Wij hopen dat veel leden in de daarop volgende maand aanleiding en gelegenheid zullen zien om deel te nemen aan de internetconsultatie en daar helpen wij u op deze manier graag bij. Samen staan we sterk. Tegelijk blijft de Jagersvereniging voortdurend overleggen met partnerorganisaties, stakeholders en politici.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws