06:27
20:46
Nachtmodus

Jagersvereniging en NOJG richten gezamenlijk de Stichting Geschillenafhandeling Landelijke Jagersverenigingen op

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft samen met de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer de Stichting Geschillenafhandeling Landelijke Jagersverenigingen opgericht. De stichting heeft als doel om geschillen die direct verband houden met de jacht op te lossen zonder rechterlijke tussenkomst.

Geschillen over jachtrechten, jachtvelden, WBE-lidmaatschap, WBE-grenzen. Elke WBE en jager kan hier mee te maken krijgen. Voorheen werden dergelijke geschillen aan vrijwillige (WBE-)bestuurders voorgelegd ter bemiddeling. Ook kwam het voor dat van een geschil een zaak voor de rechter werd gemaakt. Om bestuurders te ontlasten en de gang naar de rechter (met alle negatieve aandacht en kosten van dien) te voorkomen, heeft de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging samen met de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer de Stichting Geschillenafhandeling Landelijke Jagersverenigingen opgericht. De behandeling van geschillen is overgedragen aan deze Stichting.

Alle jagers en WBE’s in Nederland kunnen een beroep doen op behandeling van een geschil conform de procedures zoals opgesteld door de Stichting. De procedures die de Stichting voor de afhandeling van geschillen opgesteld heeft lopen als volgt:

1) Mediation.
In geval van een geschil verbinden partijen zich om dit geschil eerst via mediation tot een oplossing te brengen. De partijen spreken af om te proberen er onder professionele begeleiding van de mediator (bemiddelaar) samen uit te komen. De mediation geschiedt door één mediator die door het bestuur van de Stichting benoemd wordt. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de door de Stichting voorgeschreven mediation-overeenkomst besproken. Na ondertekening van deze overeenkomst door beide partijen wordt er begonnen met de mediation. De kosten van de mediation worden door de partijen zelf gedragen.

2) Bindend advies door een geschillencommissie
Indien middels mediation geen schikking tussen partijen kan worden bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. De commissie bestaat uit drie leden (juridisch en inhoudelijk deskundig). Zij doen een bindende uitspraak voor de partijen met inachtneming van ode relevante wet- en regelgeving en de statutaire bepalingen. Voor de behandeling van het geschil door de geschillencommissie zullen door de partijen griffierechten betaald moeten worden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het ambtelijk secretariaat van de Stichting via [email protected]

  • Delen:

Gerelateerd nieuws