06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Hulp nodig: onderzoek residu van bestrijdingsmiddelen bij vogels

De afdeling ecologie van de Jagersvereniging vraagt u medewerking te verlenen aan het onderzoek van Aafke Saarloos, promovendus aan de universiteit van Wageningen, vakgroep Toxicologie. Aafke doet onderzoek naar het residu van bestrijdingsmiddelen bij vogels. Daarom vraagt zij jagers om levers van houtduiven en grauwe ganzen te verzamelen.

De laatste jaren neemt de populatieomvang van een aantal soorten trekvogels af. Een van de risicofactoren hierin is de mogelijke blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Er is het een en ander bekend over het effect van deze middelen op vogelsterfte en reproductie, toch ontbreekt het aan kennis over gevolgen van deze stoffen op bijvoorbeeld migratiegedrag en het afweersysteem van vogels. Onderzocht wordt of een verzwakt afweersysteem vogels vatbaarder maakt voor infecties en of dat invloed heeft op het migratiegedrag.

Jagers die mee willen werken wordt gevraagd om de levers van geschoten houtduiven en grauwe ganzen te verzamelen. U dient de levers van geschoten dieren afzonderlijk te verpakken. Per locatie zijn voor het onderzoek minimaal 10 dieren levers nodig (die afzonderlijk verpakt zijn). De dieren dienen binnen een week geschoten te zijn. Bij iedere locatie dient u een formulier in te vullen wat u van Aafke Saarloos krijgt aangeleverd als u zich aanmeldt.

In het onderzoek worden dood gevonden vogels afgezet tegen de geschoten dieren die als gezonde populatie worden gezien. Voor het onderzoek is het daarom belangrijk dat u goed vastlegt als dieren voor het schot afwijkend gedrag vertoonde. Deze dieren krijgen dan extra aandacht in het onderzoek.

Aafke wil ook van bepaalde locaties op verschillende momenten in het jaar 10 levers verzamelen om deze te laten analyseren. Dit graag met een interval van 2 maanden. Als u eerder een monster heeft ingezonden van de zelfde locatie vermeldt dit dan. De levers kunnen worden ingevroren.

Meldt u zich voor dit onderzoek aan bij Aafke Saarloos per e-mail  ([email protected]) of telefonisch (06-52609995).  

Zij zal er dan voor zorgen dat uw vragen worden beantwoord en u de formulieren krijgt. Met haar kan u ook afspraken maken over het ophalen van de levers.

Informatie uit dit onderzoek zal niet te herleiden zijn naar individuele bedrijven of jagers. Gevraagde/ontwikkelde informatie zal nooit gebruikt worden om tot op bedrijfsniveau te achterhalen welke bestrijdingsmiddelen of iets dergelijks gebruikt zijn.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws