07:38
18:05
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

In huis poeslief, buiten een moordmachine – KIJK

Het maandblad KIJK besteedt in het decembernummer aandacht aan het effect van (verwilderde) katten op de natuur.

Journalist Hidde Tangerman haalt in het artikel onder meer cijfers aan van Amerikaans onderzoek. Naar schatting doden alle huis- en zwerfkatten in de VS bij elkaar per jaar ongeveer 2,4 miljard vogels, 12,3 miljard zoogdieren en enkele honderden miljoenen amfibieën en reptielen. In ons standpunt over de verwilderde kat belichten we de Nederlandse situatie. Naar schatting leven hier in het buitengebied 165.000 verwilderde katten. Zij maken naar schatting per jaar 40 miljoen slachtoffers onder dieren.

Terugplaatsen in de natuur
In het artikel in KIJK komen vervolgens Lars Soerink, woordvoerder van de Vogelbescherming, Frank Wassenberg, Partij van de Dieren, en Dolfi Debrot, onderzoek bij Wageningen Marine Research, aan het woord. Er wordt onder meer ingegaan op de TNR-methode (Trap, Neuter en Return), de methode waarbij gevangen verwilderde katten worden gesteriliseerd of gecastreerd en worden teruggeplaatst in de natuur. Deze methode wordt door dierenwelzijnsorganisaties voorgedragen als de oplossing van het probleem en in negen van de twaalf provincies ingezet.

Vogelbescherming: in kwetsbare natuurgebieden verwilderde katten afschieten
De effecten van de TNR-methode lijken beperkt. Het zou alleen werken als minstens 75% van alle verwilderde katten geholpen zou worden. Die aantallen worden niet gehaald. In 2012 werden ongeveer 8.500 katten behandeld, wat neerkomt op nog geen 5%. Ook de Vogelbescherming is geen voorstander van TNR. Woordvoerder Lars Soerink geeft aan dat de vogelstand niet geholpen wordt met teruggeplaatste katten: “Andere opties – hoe impopulair ook – moeten bespreekbaar blijven, vindt Soerink. (…) In kwetsbare natuurgebieden is het afschieten van verwilderde katten helaas nodig om vogels waar het dramatisch slecht mee gaat te kunnen beschermen. Het is een lastig vraagstuk, maar heel veel andere opties heb je niet.”

Onderzoek naar broedvogel
In het artikel wordt ook een casus aangehaald die Dolfi Debrot vanuit Wageningen Marine Research onderzocht. Hij volgde de ontwikkeling van de roodsnavelkeerkringvogel, een tropische broedvogel die op het Caribische eiland Saba voorkomt. Door de grote populatie verwilderde katten legde de populatie bijna het loodje. Het tot dan toe toegepaste TNR-beleid werd losgelaten nadat bekend werd hoe groot het effect van de verwilderde katten was. Vanaf dat moment kregen de ongewenste katten een spuitje en werden in de natuurgebieden verwilderde katten geschoten. Daarna ging het met de populatie gestaag beter.

“Persoonlijk vind ik een zuiver schot door de kop humaner dan de veel duurdere optie van het vangen en terugplaatsen”, zegt Debrot. “Katten hebben in het wild een ontzettend zwaar leven. De katten die wij op Saba bestudeerden, waren vermagerd en leden aan abcessen, infecties en verwondingen.”

Standpunt Jagersvereniging
De Jagersvereniging vindt dat de huiskat als huisdier gehouden moet worden, dat wil zeggen: onder toezicht van de eigenaar. De Jagersvereniging vindt tevens, dat huiskatten herkenbaar horen te zijn: een opvallende halsband, een belletje en zichtbare adresgegevens van de eigenaar zouden verplicht moeten zijn. De Jagersvereniging pleit daarnaast voor verplichte identificatie door middel van microchip en registratie van kat- en houdergegevens.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • Huiskatten (Felis catus) zijn geen inheemse wilde diersoort en behoren dus als huisdier (onder toezicht) gehouden te worden. Huiskatten horen niet thuis in de natuur en zijn invasieve exoten die geen natuurlijke vijanden hebben die de populatie verkleinen.
  • Huiskatten horen herkenbaar te zijn aan: een opvallende halsband, een belletje en zichtbare adresgegevens van de eigenaar. Identificatie door middel van microchip en registratie van kat- en houdergegevens zou verplicht moeten zijn.
  • Verwilderde huiskatten moeten worden opgevangen in asiels met als doel herplaatsing bij eigenaren waar mogelijk. Standpunt verder lezen

Lees het hele artikel in Blendle.nl

In huis poeslief, buiten een moordmachine - Kattenkwaad
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws