05:50
21:39
Nachtmodus
Foto: Stichting Jachtopleidingen Nederland

Groene bestuursacademie van start gegaan

De Groene bestuursacademie is gestart. WBE-bestuurders kunnen zich laten bijscholen door middel van een aantal modules. U kunt zich nu inschrijven voor de 3e en 4e module. De lessen worden verzorgd op een locatie centraal in het land. Bij veel aanmeldingen uit uw regio kunnen wij, in overleg, de lessen ook regionaal aanbieden. Maatwerk voor een combi van WBE-besturen is ook mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met het bureau van Stichting Jachtopleidingen Nederland.

De wet natuurbescherming en provinciale regels – module 3

zaterdag 22 april 2023 – Biddinghuizen
De wet natuurbescherming en de provinciale regels zijn voor veel bestuurders en jagers ingewikkeld. Toch is het van groot belang deze te kennen en veranderingen te kunnen volgen. Voor WBE-bestuurders ligt hier een belangrijke taak naar de leden. Te late voorlichting of onjuiste interpretatie van de wet- en regelgeving kan grote gevolgen hebben. Deze module leidt u door het woud van wetten en regels (waar mogelijk besteden wij in deze module aandacht aan de nieuwe omgevingswet).

Faunabeheer regionaal en robuuste beheerplannen – module 4

zaterdag 13 mei 2023 – Biddinghuizen
Hoewel we in Nederland één wet kennen voor de jacht worden er in de provincies vrijstellingen en ontheffingen gegeven voor schadebestrijding en faunabeheer. Deze kunnen per provincie verschillen en regelmatig veranderen. De basis voor het provinciale faunabeheer ligt in de beheerplannen. Deze worden periodiek vastgesteld, maar ook vaak aangevochten bij de rechter door tegenstanders van de jacht. Hoe werkt dat nu? Wat is een robuust plan en hoe werk je samen in de faunabeheereenheid (FBE) in de provincie? Deze vragen en meer komen aan bod in deze module. En natuurlijk ook de antwoorden!

Voor meer informatie ga naar www.jachtopleiding.com

  • Delen: