06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Wim Knol

Fonds dient als aanjager van biodiversiteit – Nieuwe Oogst

Biodiversiteit tot waarde brengen, zodat de boer een goede boterham kan verdienen en tegelijkertijd kan voldoen aan de vraag uit de maatschappij om de biodiversiteit te verbeteren. Dat is het doel van het Landelijk Boeren Biodiversiteitsfonds. LTO Nederland heeft aangekondigd hier serieus werk van te maken, dit meldt Nieuwe Oogst op 31 oktober. 

Het Landelijk Boeren Biodiversiteitsfonds begon als idee, maar krijgt nu steeds meer vorm. Ingrid van Huizen, destijds LTO-portefeuillehouder Natuur- & Landschapsontwikkeling en ZLTO-voorman Hans Huijbers hebben in hun essay ‘Een welbegrepen eigen belang voor boer en tuinder’ een lans gebroken voor marktgeoriënteerd werken aan biodiversiteit.

Van Huizen denkt dat dit de sleutel is voor transitie. ‘Een aantal partijen, ook vaak boeren, wil dat de biodiversiteit op het platteland verbetert. De maatregelen om dat voor elkaar te krijgen komen niet van de grond, omdat boeren er geen goede boterham mee kunnen verdienen. Zo’n fonds kan ervoor zorgen dat een boer de extra kosten voor arbeid of het gemis aan inkomsten uit productie kan opvangen.’

Van Huizen verwacht dat de markt anders gaat werken als een boer met een koe of varken minder ook inkomsten krijgt uit zijn inspanningen voor biodiversiteit. ‘Daarmee vervul je een wens van de maatschappij, maar verdien je toch je boterham’, zegt ze.

(…)

Inkomsten

Op dit moment kan biodiversiteit op drie manieren worden gefinancierd: door de markt, uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en via particuliere en private initiatieven.

In de praktijk zijn biodiversiteit en natuurbeheer lastig te verwaarden, constateert ZLTO-voorzitter Hans Huijbers. ‘Dat hebben we jaren geprobeerd, maar de markt pakt het niet op. Boeren hebben een intrinsieke motivatie om aandacht te besteden aan biodiversiteit, maar ze kunnen niet alleen voor de kosten opdraaien.’

(…)

Postcodeloterij

Om het fonds van de grond te krijgen is hulp van partners nodig. Het is de bedoeling om private partijen bij te laten dragen aan het fonds om op die manier te zorgen dat de inspanningen van de boer voor collectieve waarden van landschap en biodiversiteit worden betaald. LTO denkt aan private partijen als banken, maatschappelijke organisaties, weldoeners, gemeenten en bedrijven.

(…)

Lees het hele bericht gratis op de website van Nieuwe Oogst

www.nieuweoogst.nu
  • Delen:

Meer informatie