05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Bas Worm

Europa’s grootste belanghebbenden geven een gezamenlijke verklaring af over carnivoren – FACE

Samen met belanghebbende organisaties sloot FACE zich aan bij een gemeenschappelijke verklaring over de opkomst van conflicten met carnivoren in Europa, waarin de meest urgente problemen voor elke sector worden belicht en duidelijke beleidsverzoeken worden uiteengezet.

Voor de jachtgemeenschap zijn de conflicten divers, van uitsluiting van besluitvorming na jaren van succesvol beheer, impact op wildpopulaties door hoge dichtheden van carnivoren of verlies van waardevolle jachthonden.

Als gevolg van de recente roep om strengere bescherming, het ontbreken van duidelijke instandhoudingsdoelstellingen en de verwaarloosde eisen van plattelandsactoren, heeft de sociale tolerantie van carnivoren in veel gebieden van Europa zijn grens bereikt of neemt af.

Om de instandhouding van de grote carnivoren in Europa op lange termijn te garanderen, is een actief en flexibel beheer van veel populaties nodig, wat sociale acceptatie en succesvol samenleven bevordert.

Torbjörn Larsson, voorzitter van FACE, verklaarde: “Deze verklaring versterkt de positie van FACE met betrekking tot de Habitatrichtlijn en de bepalingen ervan voor het behoud van de carnivoren, de behoefte aan meer flexibiliteit en voor het aanpassen van het beschermingsniveau van soorten. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het gebruiken van de bestaande bepalingen binnen de Habitatrichtlijn, niet om het herzien van de richtlijn”.

Doordat FACE zich heeft aangesloten bij deze Europese verklaring, hopen wij in de toekomst in Nederland ook beter gebruik kunnen te maken van de bepalingen binnen de Habitatrichtlijn.

Lees het hele bericht op de website van FACE

EUROPE’S LARGEST RURAL STAKEHOLDERS RELEASE JOINT STATEMENT ON LARGE CARNIVORE CONFLICTS
  • Delen: