06:25
20:48
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

De Jagersvereniging en FACE voor u aan het werk! – De Jager september 2018

De Jagersvereniging en FACE behartigen beide de belangen van jagers. Zowel op provinciaal, landelijk als Europees niveau. Wist u dat u door het lidmaatschap van de Jagersvereniging automatisch ook het werk van FACE steunt? De Jagersvereniging en FACE laten hun leden graag zien op welke wijze zij zich inzetten voor jagers en WBE’s. Dat is te lezen in De Jager en op onze website.

De Jagersvereniging – september 2018

Weidevogels

Werkbezoek SGP
Op 29 augustus organiseerde de Jagersvereniging een werkbezoek voor een delegatie van SGP-politici uit de Tweede Kamer en Provinciale Staten, met als belangrijkste onderwerpen weidevogels en ganzen. De Jagersvereniging had voor dit bezoek diverse betrokken partijen uitgenodigd in het hart van Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, weidevogelgebied bij uitstek. Er waren vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, BoerenNatuur, Natuurmonumenten, weidevogelgroepen, LTO Eemland, LTO Noord, WBE’s, agrarische natuurcollectieven en omwonenden. In het oude stoomgemaal Hertog Reijnout gaven de directeur en de ecoloog van de Jagersvereniging informatie over weidevogels, predatie en ganzenbeheer, waarbij de andere partijen betrokken werden in het gesprek. Roelof Bisschop, woordvoerder natuur in de Tweede Kamer namens de SGP, liet op Twitter weten de uitnodiging van de Jagersvereniging aan andere partijen om te participeren, als sterk te ervaren. Tevens gaf hij aan dat de onderwerpen van deze bijeenkomst om een vervolg vragen.

Duurzame benutting

Ganzenbejaging
De Jagersvereniging heeft in de zomerperiode veel aandacht gevraagd voor de ‘kromme’ regels rondom ganzenbejaging in Nederland. Waar Nederlandse provincies veel middelen toestaan omg nzen, ganzeneieren en pullen te doden, is bejaging in nazomer, herfst en winter verboden. De Jagersvereniging vindt dat bejaging in die periode Jagersvereniging heeft in de zomerperiode veel aandacht gevraagd voor de ‘kromme’ regels rondom ganzenbejaging in Nederland. Wat Nederlandse provincies veel middelen toestaan om ganzen, ganzeneieren en pullen te doden, is bejaging in nazomer, herfst en winter verboden. De Jagersvereniging vindt dat bejaging in die periode juist de basis zou moeten zijn. Als een provincie het vervolgens nodig acht om – gezien de aantallen en de schade – aanvullende middelen of periodes in te stellen, is dat uiteraard aan de provincie. Daarbij merkt de Jagersvereniging op dat zij het schieten van broedende ganzen op het nest of pullen onaanvaardbaar vindt.

FACE

Gemeenschappelijke landbouwbeleid – Common Agricultural Policy
In de Europese Unie wordt het landbouwbeleid bepaald voor alle lidstaten, waaronder Nederland. Ook wordt hier vastgesteld hoe de landbouw subsidies over Europa verdeeld worden. Dit wordt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid genoemd, afgekort: GLB. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor een nieuw landbouwbeleid, dat vanaf 2020 in werking moet treden. Omdat de inrichting en het beheer van de landbouw van invloed is op de jacht heeft FACE in de afgelopen maanden haar standpunten bij diverse leden van het Europees Parlement onder de aandacht gebracht. FACE pleit onder andere voor subsidies waarin is vastgelegd dat een gedeelte van het subsidiegeld wordt besteed aan biodiversiteit en voor en gedegen beoordeling van nationale landbouwplannen door de Europese Commissie. Dit heeft al geresulteerd in meer zeggenschap van de Milieucommissie van het Europese Parlement op dit onderwerp, wat door FACE als positief wordt gezien.

Nieuwe president
Op 5 september koos de Algemene Ledenvergadering van FACE een nieuwe president: de Zweed Torbjörn Larsson. Larsson zal de komende drie jaar als voorzitter van het dagelijks bestuur de vereniging aansturen. Larsson heeft een achtergrond in de staalindustrie, is een fervent jager en als zijn hele leven actief binnen de Zweedse jagersvereniging. Een van de doelstellingen van FACE is het opzetten van een meerjarenstrategie waar een gezonden financiële basis onderdeel van uitmaakt. Larsson zal hier vanuit zijn positie als president invulling aan geven.

***

Over de Jagersvereniging
De Jagersvereniging behartigt de belangen van 21.000 individuele jagers en voorjagers en 300 wildbeheereenheden . Zij doet dit door beleidsmakers en politici te voorzien van de juiste informatie en gegevens op onderwerpen die voor Nederlandse jagers belangrijk zijn. De doelstelling van de Jagersvereniging is het verbeteren van wet en regelgeving voor jagers en wildbeheereenheden.

Over FACE
De Europese Federatie van Verenigingen voor Jacht en Natuurbeheer (FACE) verbindt de vertegenwoordigers van duurzame jacht en natuurbehoud in Europa met de instellingen van de Europese Unie. Het doel: het behouden van duurzame jacht in heel Europa. FACE vertegenwoordigt ruim 7 miljoen Europese jagers en is daarmee het grootste democratisch vertegenwoordigende orgaan voor jagers ter wereld. Door uw lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging bent u automatisch lid van FACE. In deze rubriek vertelt FACE over haar belangenbehartiging in het Europees Parlement. 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws