05:24
21:58
Nachtmodus

Brief & factsheet Nationale Wildlijst naar Tweede Kamer

Vandaag ontvingen alle leden van de Tweede Kamer een brief namens de Jagersvereniging met haar pleidooi voor uitbreiding van de wildlijst. Op basis van feiten wordt getoond dat het huidig faunabeheer failliet is.

  • De overheid betaalt jaarlijks ruim € 20 miljoen schadevergoeding aan boeren
  • De totale landbouwschade ligt ruim boven de 100 miljoen euro
  • Op de weg en op het spoor vinden per jaar ongeveer 10.000 aanrijdingen met wild plaats
  • Piloten zien bij Schiphol vanuit hun cockpit steeds frequenter groepen ganzen hun baan kruisen. Gemiddeld 200 keer per maand. Dit resulteert alleen al bij Schiphol in zo’n 250 serieuze botsingen met vogels per jaar

Woensdag 26 juni 2019 staat de behandeling van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet op de agenda.

Er wordt opgeroepen te kiezen voor beheer van ganzen, reeën, wilde zwijnen en herten op basis van de nationale wildlijst! Daardoor kan schade en overlast door diersoorten waar er teveel van zijn effectiever, met minder belemmerende regeldruk en minder maatschappelijke kosten worden voorkomen.

  • De nationale wildlijst uitbreiden is beleidsneutraal, de criteria voor de plaatsing van soorten op de wildlijst liggen immers al vast in de wet: het moet gaan om jagen voor benutting, dieren die algemeen voorkomen en populaties die de bejaging kunnen verdragen. Daar waar er teveel wilde dieren leven beperkt bejaging de schade en overlast
  • Dieren op de wildlijst zijn zeker niet ‘vogelvrij’. Dieren op de wildlijst worden namelijk beheerd én beschermd. De jager is wettelijk verplicht te streven naar een redelijke wildstand van de soorten op de wildlijst. Die redelijke wildstand wordt bepaald door de doelstelling van de grondeigenaar én de maatschappelijke wensen, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid, maar ook op het gebied van wildzichtbaarheid.

Het huidig faunabeheer is failliet!


  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws