05:50
21:39
Nachtmodus
Foto: Robert Jan Asselbergs

Bezuinigingen op Europese plattelandsontwikkeling onaanvaardbaar – FACE

De Europese plattelandscoalitie (RURALCO) en de coalitie van Europese landbouwgebieden (AGRIREGIONS) achten de recent voorgestelde verlaging van de financiering van plattelandsontwikkeling onaanvaardbaar en roepen de beleidsmakers op deze aanpak voorafgaand aan de Europese Raad op 20 februari te herzien. Dat meldt FACE op 18 februari.

Europa’s plattelandsgebieden en -gemeenschappen worden geconfronteerd met enorm grote bedreigingen als gevolg van de leegloop van het platteland. Een toenemende kloof tussen stad en platteland en het verlagen van de financiële verbinding zouden deze situatie nog bedreigender maken.

RURALCO en AGRIREGIONS, twee groepen die organisaties verzamelen die landelijke actoren en regio’s in de EU vertegenwoordigen,  benadrukten dit tijdens een evenement bij de vertegenwoordiging van de Vrijstaat Beieren bij de EU op 18 februari. Het evenement bracht vertegenwoordigers van lokale actoren samen – boeren, landeigenaren, boseigenaren, jagers en regionale autoriteiten – evenals EU-beleidsmakers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Samenwerking van groot belang

Sprekers benadrukten het belang van het betrekken van plattelandsactoren en lokale autoriteiten bij beleidsvorming. Op deze manier kunnen besluiten aangepast worden aan lokale behoeften. Het is nodig dat de levensvatbaarheid van Europese plattelandsgebieden op de lange termijn gewaarborgd worden. Daarvoor is het belangrijk dat de EU-fondsen voor plattelandsontwikkeling aansluiten bij duurzaam en actief beheer van plattelandsgebieden.

Lees het hele bericht op de website van FACE

Face.eu
  • Delen:

Gerelateerd nieuws