Zon op
05:33
Zon onder
21:38
Nachtmodus

Zwanen

De reportage over de jagers in het Groene Hart die zwanen schoten deed veel stof opwaaien, vooral op social media. Ook bij onze leden riep het vragen op. Uw reacties konden we in drie groepen opsplitsen. Een groep gaf aan dat de vereniging de betreffende jagers direct moest royeren. Anderen vonden dat betreffende jagers weliswaar binnen de wet handelden, maar dat er op het hondenwerk nogal wat aan te merken viel. De laatste groep vond dat de jagers gewoon uitvoering gaven aan het Faunabeheerplan. Kortom, zoveel mensen, zoveel meningen.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft er voor gekozen om voorafgaand aan de uitzending een verklaring op de website te zetten over het hoe en waarom van het schieten van zwanen. Dit blijkt bij veel betrokken partijen en ook bij de gemiddelde Nederlander onbekend. Later – nadat de uitzending was geweest en wij de beelden hadden kunnen bekijken – vulden wij dit bericht aan met de mededeling graag in gesprek te willen met het WBE-bestuur en de betreffende jagers. Naar aanleiding van dat gesprek kunnen we dan besluiten om de zaak voor te leggen aan de Ereraad van de vereniging. Uiteraard kan dit alleen als het hier leden van de vereniging betreft. Op het moment van schrijven zijn de namen van de jagers niet bekend bij de vereniging. Ook hebben zij zelf geen contact met ons opgenomen. Wij kunnen dus ook niet nagaan of deze jagers lid zijn van onze vereniging.

Waarom is dit gesprek en het eventuele vervolgonderzoek voor ons zo belangrijk? Bij het maken van de reportage hebben betrokken journalisten geen contact met ons gelegd. De journalistieke code van hoor & wederhoor werd niet toegepast. Wel werd er nadrukkelijk gezinspeeld op ‘plezierjacht’; een grondslag om zwanen te schieten zou ontbreken. Dit, in combinatie met het feit dat men drie opnames toonde waarbij de geschoten zwaan niet direct dood was en dit als norm presenteerde, had nogal wat negatieve gevolgen, zowel voor het WBE-bestuur als de medewerkers van de Jagersvereniging. Doodsbedreigingen en politiebewaking waren het gevolg. Uiteraard hebben wij aangifte gedaan.

Wederhoor, je verdiepen in. Wij vinden het wél belangrijk.

Daan van Doorn

Voorzittter Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
  • Delen:


Gerelateerd nieuws