Zon op
05:41
Zon onder
21:48
Nachtmodus
Foto: Robert Jan Asselbergs

Zomerganzentelling op 21 juli 2018, ruim 3.000 jagers tellen

Op zaterdag 21 juli 2018 worden de jaarlijkse zomertellingen van ganzen georganiseerd door de lokale jagersverenigingen (WBE’s). We roepen alle leden van de Jagersvereniging op om mee te doen met deze telling en die samen met andere organisaties uit te voeren. Tellingen van zomerganzen zijn belangrijk om per provincie en landelijk vast te stellen hoe de ontwikkeling van de populaties zomerganzen verloopt.

Waarom?
Sinds een aantal jaren worden er door WBE’s in heel Nederland overzomerende ganzen geteld. In Nederland komen de laatste jaren ongekend hoge aantallen ganzen voor. In de zomer kan dit oplopen tot bijna tot 600.000 zomerganzen. Voor jagers is het belangrijk dat er jaarlijks betrouwbare gegevens beschikbaar komen over de aantallen ganzen die vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Ze geven inzicht in ontwikkelingen. Ook zijn ze de basis voor ontheffingen in het faunabeheerplan.

Ruim 3.300 jagers tellen
Omdat alle organisaties in het buitengebied te maken hebben met zomerganzen, is gezamenlijk tellen belangrijk. In totaal tellen er 3.330 jagers blijkt uit onderzoek van CLM naar de tijdsinvestering van jagers en WBE’s. Gemiddeld besteedt een teller 3,6 uur aan de telling van overzomerende ganzen. Dat komt neer op bijna 12.000 vrijwillige uren die jagers in de telling steken. Het bestuur van de WBE’s besteedt nog eens 2.100 uur aan coördinatie en rapportage.

Door samenwerking met terreinbeheerders of vogelwerkgroepen worden tellingen nog meer gedragen en ook gebieden geteld die niet altijd toegankelijk zijn.

Telplan
Om betrouwbare tellingen te kunnen uitvoeren is er in 2012 met veel organisaties een landelijk telprotocol opgesteld. Hier vindt u ook het telformulier. De WBE’s organiseren en tellen en de FBE’s verzamelen aantallen per provincie. De resultaten van tellingen worden geregistreerd in FRS of DORA (Zuid-Holland).

  • Delen:


Gerelateerd nieuws