06:29
20:45
Nachtmodus

De benodigde formulieren

Huur jachtgenot wildbeheereenheden

Met deze overeenkomsten kan een Wildbeheereenheid (WBE) het jachtrecht huren van een of meerdere verhuurders conform artikel 3.23, lid 1 onderdeel d van de Wet natuurbescherming. Wanneer het om een enkele verhuurder gaat, is het advies om de enkelvoudige overeenkomst voor WBE’s (formulier 1.3) te gebruiken. Wanneer het om meerdere verhuurder(s) gaat, is het advies om de meervoudige overeenkomst voor WBE’s (formulier 1.1) te gebruiken. Naast het jachtrecht kan er door de grondgebruikers op deze contracten ook getekend worden voor beheer en schadebestrijding.

Deze overeenkomsten zijn pas volledig (jacht, beheer en schadebestrijding) en rechtsgeldig indien deze volledig zijn ingevuld. Let u hierbij op: de handtekeningen, duiding van de tegenprestatie, een specifieke begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar), datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd en duidelijke omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal).

Download formulier 1.1 Huur jachtgenot - Wildbeheereenheid (meerdere verhuurders) Download formulier 1.3 Huur jachtgenot – Wildbeheereenheid (enkele verhuurders)