Zon op
05:41
Zon onder
21:48
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Waarschuwing voor piek in aanrijdingen wilde dieren na instellen zomertijd

In 2013 werd zo’n 6.300 aanrijdingen met groot wild gemeld bij de meldkamer van de politie. Extra veel aanrijdingen vinden plaats na de omzetting van winter- naar zomertijd en vice versa. Dan vallen de verplaatsingen van reeën, wilde zwijnen en herten precies samen met de ochtend- en avondspits in het verkeer. De Jagersvereniging waarschuwt automobilisten om vanaf maandag aanstaande extra alert te zijn op overstekende dieren in de spits.

De meer dan 6.000 aanrijdingen die in 2013 werden gemeld zijn waarschijnlijk niet compleet. Het geschatte aantal aanrijdingen ligt rond de 10.000. Het gaat hierbij om aanrijdingen met wilde zwijnen, herten en reeën. Een aanrijding heeft veel impact: zowel voor het dier als de berijder. Dieren raken gewond en jaarlijks komen er twee mensen om het leven door een aanrijding met wilde dieren. De materiële schade aan voertuigen op de weg bedroeg in 2013 ruim € 16 miljoen.

Preventie aanrijdingen wilde dieren

Jagers spelen een cruciale rol in het voorkomen van aanrijdingen en daarmee bij het vergroten van de verkeersveiligheid in Nederland. Niet alleen verminderen zij door het beheer van populaties het aantal botsingen, ook steken zij veel tijd in preventieve maatregelen zoals het inventariseren van hot spots – plekken waar veelvuldig aanrijdingen plaatsvinden – en het plaatsen van speciale wildreflectoren waarmee wilde dieren afgeschrikt worden.  Verkeersdeelnemers moeten de komende tijd extra opletten op overstekend wild op de provinciale wegen. De kans op een aanrijding met wilde dieren is groter in de eerste weken na de ingang van de zomertijd. Dit jaar wordt de klok verzet in de nacht van 30 op 31 maart.

Piketdienst: het nazoeken van gewonde dieren

Daartoe bevoegde jagers en BOA’s draaien in veel delen van het land piketdienst. Op het moment dat de politie een aanrijding met een wild dier binnenkrijgt, wordt de jager of BOA gebeld met het verzoek te assisteren. Omdat het gewonde dier vaak wegkruipt werkt de jager met een speciaal getrainde hond waarmee hij het spoor volgt. Daarna verlost hij het gewonde dier snel en vakkundig uit zijn lijden. Het totale aantal uren dat jagers en BOA’s in 2013 besteedden aan deze activiteiten bedroeg meer dan 350.000 uur. Komende week zijn jagers en de plaatselijke jagersverenigingen (Wildbeheereenheden) extra alert op aanrijdingen met wilde dieren.

Standpunt
De Jagersvereniging is voorstander van een beleid waarbij én gevaarlijke plekken in kaart worden gebracht én gebiedsdekkend beheer van reeën-, zwijnen en hertenpopulaties plaats vindt.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws