Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema over de wet Natuurbescherming

Op 1 juli stemde de Tweede Kamer over de nieuwe wet Natuurbescherming. Voor jagend Nederland heeft de wet minder ingrijpende consequenties dan aanvankelijk werd gevreesd. Medeverantwoordelijk voor dat knappe staaltje politieke ‘damage control’ is Rudmer Heerema, woordvoerder Natuur namens de VVD.

In de laatste uitgave van ons vakmagazine De Jager verscheen een interview met Heerema:

Wat is voor u de kern van de nieuwe Wet natuurbescherming?

Rudmer Heerema: ‘De kern van de wet is decentralisatie naar de provincies. Dat betekent dat het Rijk zich wat terugtrekt en de provincies meer ruimte krijgen om zelf te handelen. In concreto komt het er bijvoorbeeld op neer dat provincies zelf de bevoegdheid krijgen om gebieden aan te wijzen die in hun optiek extra bescherming behoeven. Ook jagers zullen merken dat de provincies meer invloed krijgen. Denk aan de samenstelling van de Faunabeheereenheden, enzovoort.’

Hazenjacht in Groningen

De eerste versie van het wetsvoorstel was niets meer of minder dan een sterfhuisconstructie voor de jacht

  • Delen:


Gerelateerd nieuws