Zon op
06:10
Zon onder
21:18
Nachtmodus

‘Vroeger was niet alles beter’

Landbouwkundige Jan de Rijk heeft met zijn proefschrift Vogels en mensen in Nederland 1500-1920 een flinke knuppel geworpen in het hoenderhok van ecologen en natuurbeschermers. Zijn stelling: van achteruitgang in biodiversiteit onder vogels is in ons land geen sprake, als je althans verder kijkt dan een paar decennia. Ook vormde de jacht voor standvogels in ons land geen bedreiging, maar juist bescherming.

Weidevogels

Natuur- en milieuorganisaties roepen tegenwoordig om het hardst dat de biodiversiteit achteruit gaat en dat het slecht gesteld is met de weidevogels in ons land. ‘Het is maar waar je je het mee vergelijkt’, stelt Jan de Rijk. ‘Als je de situatie van nu vergelijkt met die van enkele decennia geleden klopt de bewering wel, maar toen zaten alle grafieken op hun top. Het waren de gouden jaren voor de weidevogels. Als je het vergelijkt met langer geleden kun je alleen maar concluderen dat er nu in ons land veel meer soorten zijn.’

Nostalgisch beeld

Hoe komt het dan dat generaties ecologen en vogelliefhebbers hel en verdoemenis preken? De Rijk: ‘We zijn geneigd alleen naar de nadelen te kijken. Neem de discussie over intensieve landbouw. De historische feiten tonen aan dat veel vogels daar ook baat bij hebben gehad, zoals de grutto en de gans. Ook hebben mensen over het algemeen een te nostalgisch beeld van het verleden.’

De Rijk is geen tegenstander van het herscheppen of reconstrueren van oorspronkelijke landschappen, maar hij is wel van mening dat dat moet gebeuren op basis van gedegen historisch onderzoek.

Het volledige interview met Jan de Rijk leest u hier:

  • Delen:


Gerelateerd nieuws