Zon op
05:27
Zon onder
21:45
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Vrijwillig – Column Willem Urlings, De Jager april 2018

In een onderzoek dat advies- en onderzoeksbureau CLM drie jaar geleden uitvoerde, werd gekeken naar de investeringen van jagers en leden van wildbeheereenheden. Hoeveel tijd en geld steken deze vrijwilligers – als maatschappelijke dienstverlening – in het buitengebied? De cijfers waren imposant: de tijdsinvestering komt overeen met de inzet van 13.000 betaalde krachten die fulltime werken.

De uren zijn gebaseerd op al het werk dat u op het gebied van populatiebeheer en schadebestrijding uitvoert. Denk daarbij aan de vele uren die worden besteed aan het tellen van reewild, zwartwild en roodwild. In totaal bijna 160.000 uur vrijwilligerswerk. Maar ook aan de uren die jagers kwijt zijn met het beheren van de ganzen- en zwartwildpopulaties. Met name in de provincies Limburg, Brabant en – in toenemende mate – Overijssel vraagt deskundig beheer van wilde zwijnen een enorme investering, zowel wat betreft middelen als tijd.

Natuurlijk is jagen onze hobby; voor velen een manier van leven waarin zij veel tijd en energie steken. En dat is maar goed ook. Anders zou natuurbeheer in Nederland een heel kostbare zaak worden. Dat betekent niet dat jagen een vrijblijvende aangelegenheid is. Er wordt immers het nodige van ons gevraagd door grondbezitters en overheid. Daarbij maken de vele regels, formulieren, verplichte registraties en enorme verschillen in wet- en regelgeving tussen de provincies het er voor de jager niet eenvoudiger op. Daarom zetten wij als vereniging in op werkbare regelgeving. Immers, als je vrijwilligers blijvend wil motiveren is het belangrijk dat zij op een goede manier ondersteund worden en dat hun inspanningen ook resultaat opleveren.

Motiverend wordt het ook wanneer alle partijen die het Faunabeheerplan ondertekenen zich ook aan plan en uitvoering houden. Een handtekening zetten onder een Faunabeheerplan en vervolgens op eigen grondgebied beheer verbieden, is niet erg logisch en demotiverend voor degenen die er wel hun schouders onder zetten. Ook op dit punt blijft de Jagersvereniging er bij de provincies op aandringen dat goed beheer in Nederland een gemeenschappelijke verplichting is.

Willem Urlings

Voorzitter Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
  • Delen:


Gerelateerd nieuws