Zon op
08:45
Zon onder
16:21
Nachtmodus

Welke soorten moeten er volgens de Jagersvereniging aan de wildlijst worden toegevoegd?

De Jagersvereniging vindt dat de Nationale Wildlijst moet worden aangevuld met de grauwe gans, kolgans, smient, ree, edelhert, damhert en wild zwijn.

Toelichting:
Deze diersoorten komen nu in zulke grote aantallen voor dat ze veel schade aan landbouwgewassen en natuur veroorzaken, risico’s vormen voor de verkeersveiligheid op de weg en het spoor en voor de vliegveiligheid rondom vliegvelden en een risico zijn voor de insleep en verspreiding van dierziekten zoals vogelgriep en Afrikaanse varkenspest. Bovendien zijn er genoeg van deze dieren om ze te kunnen benutten als duurzame voedselbron: wild is super-scharrelvlees.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.