08:32
16:24
Nachtmodus

Welke mogelijkheden zijn er om een oud jachtgeweer voorhanden te mogen hebben?

Het wapen kan onklaar gemaakt worden op de door de overheid voorgeschreven wijze. Het onklaar maken van een wapen is op dit moment heel erg lastig is. Als gevolg van de incidenten in Parijs en Brussel is de Europese regelgeving (met name op het gebied van het onklaar maken van wapens) enorm aangescherpt. Kon in het verleden de wapenmaker zelf een wapen onklaar maken, nu moet dat via de proefbank voor vuurwapens. Helaas beschikt ons land niet over een dergelijke proefbank. De dichtstbijzijnde is in Luik (België) en met de benodigde uit- en weder invoervergunningen wordt dat een kostbare zaak.

In het geval de eigenaar in het bezit is van een geldige jachtakte, dan kan het wapen ook worden bijgeschreven op de jachtakte, mits het maximale toegestane aantal van 6 wapens daarmee niet wordt overschreden.

Circulaire Wet Wapens en Munitie

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 4.11 Dubbelloops hanengeweer (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items