05:32
21:39
Nachtmodus

Welke mogelijkheden zijn er om een oud jachtgeweer voorhanden te mogen hebben?

Het wapen kan onklaar gemaakt worden (ook wel deactiveren genoemd) op de door de overheid voorgeschreven wijze.Het betreffende wapen dat u onklaar wilt maken kan u aanbieden bij een erkende wapenhandelaar die daarin is gespecialiseerd.De wapenhandelaar zal kosten in rekening brengen om het wapen onklaar te maken. Daarbij zal u tevens moeten betalen voor het keuren en certificeren van het wapen. De kosten van het onklaar maken van een wapen ligt rond de 90 euro per wapen.

Na betaling zal de wapenhandelaar het betreffende wapen onklaar maken volgens de Europese richtlijnen (verordening 2018/337). Na het deactiveren van het wapen zal het ter controle aangeboden worden bij de Controlerende Autoriteit (CA). De CA controleert het gedeactiveerde wapen en de bijbehorende formulieren die de wapenhandel heeft meegezonden. In het formulier verklaart de wapenhandelaar welke werkzaamheden aan het vuurwapen zijn verricht, en welke handelingen (er mogelijk) nog verricht  moeten worden na de controle van de CA om het wapen definitief onklaar te maken.

De CA zal alle essentiële onderdelen van het vuurwapen een unieke markering geven. Met deze markeringen wordt aangeduid dat de onderdelen onbruikbaar zijn gemaakt volgens de regels. De CA zal goedkeuring geven wanneer alles volgens de voorgeschreven  procedure is uitgevoerd. De wapenhandel zal vervolgens het gedeactiveerde wapen terugkrijgen met het bijbehorende certificaat.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items