Zon op
06:10
Zon onder
21:18
Nachtmodus

Welke maatregelen moeten er door jagers genomen worden bij bejaging van wilde zwijnen in Duitsland?

Duitsland behoort vooralsnog niet tot de landen waarin de Afrikaanse varkenspest is vastgesteld. De Duitse overheid heeft wel maatregelen voorbereid in geval een dergelijke uitbraak zou plaatsvinden. Onder meer het instellen van een jachtverbod behoort daarbij tot de mogelijkheden. Verdiepende informatie hierover vindt u onder meer op de site van onze Duitse zusterorganisatie: https://www.jagdverband.de/node/9105 .

Via onderstaande link kunt u lezen hoe de jacht in Duitsland geregeld is en de algemene maatregelen die getroffen dienen te worden bij een jacht in Duitsland.

Hoe is de Jacht in Duitsland geregeld?


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.