Zon op
07:20
Zon onder
19:45
Nachtmodus

Wat zijn de mogelijkheden met een kaliber 243 magnum?

In het Besluit natuurbescherming artikel 3.15, 1e lid onder b spreekt men over het aantal Joules wat een kogelgeweer op 100 meter minimaal moet afgeven en niet meer over minimale doorsnee van de kogel. Dit is voor het doden van een zwart-, rood-,  en damwild tenminste 2.200 joule en een minimaal kaliber van 6,5 mm en voor reewild 980 joules. Een kogelgeweer van het kaliber .243 heeft tussen de 1.600 en 2.300 joules op 100 meter en een kaliber van 6,17 mm.  Met het kaliber .243 mag u daarmee in Nederland alleen reewild en andere kleinere diersoorten zoals de vos schieten.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.