05:53
21:37
Nachtmodus

Wat zijn de mogelijkheden bij constatering van overbejaging of onweidelijk gedrag?

Allereerst is er de mogelijkheid dit bij de Wildbeheereenheid aan de orde te stellen. Ook kunnen leden van de Jagersvereniging  een klacht bij de Ereraad van de Jagersvereniging indienen. Bij een overtreding van artikel 11.65 Besluit activiteiten leefomgeving (in geval van overbejaging) kan aangifte worden gedaan bij de politie. De jachtakte kan ook zonder veroordeling van de strafrechter worden ingetrokken door de korpschef.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.10 Weidelijk jagen/overbejaging  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items