Zon op
05:33
Zon onder
21:54
Nachtmodus

Wat moet je kunnen om te mogen jagen?

Om je jachtakte te halen is het bezit van een jachtdiploma bij de Stichting jachtopleidingen Nederland één van de vereisten. Dit diploma behaal je als je het onderdeel theorie en drie onderdelen praktijk met succes aflegt. De praktijkonderdelen zijn: kogelschieten, hagelschieten en ‘jachtpraktijk’. In de examenreglementen staat het volgende geschreven: voor het onderdeel Jachtpraktijk dient de kandidaat uit een oogpunt van veiligheid en weidelijkheid te beoordelen of al dan niet geschoten kan en mag worden in ten minste tien gesimuleerde situaties.  (Alle onderdelen moeten voldoende worden afgerond. Bij het kogelschieten moet de cursist 4 treffers realiseren op 100 meter (4 schoten), minimaal 18 van de 25 kleiduiven moeten geraakt worden bij het onderdeel kleiduivenschieten.

Voordat een jager met zijn jachtakte het veld in kan moet hij zich nog verzekeren en aantonen dat hij of zij in de gelegenheid is om in Nederland te jagen. Tijdens de jacht zijn alle Nederlandse jagers gebonden aan een gedragscode.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.