Zon op
07:29
Zon onder
19:33
Nachtmodus

Wat is het jachtseizoen in Groot-Brittannië?

Jachtseizoenen in Groot-Brittannië (regulier zonder beschrijving van uitzonderingen)

In heel Groot-Brittannië mag gejaagd worden vanaf een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang.

Jachtseizoen Engeland en Wales

 • Fazant 1 oktober t/m 1 februari
 • Patrijs 1 september t/m 1 februari
 • Rode patrijs 1 september t/m 1 februari
 • Schots sneeuwhoen 12 augustus t/m 10 december
 • Korhoen 20 augustus t/m 10 december (Somerset, Devon en New Forest 1 september t/m 10 december)
 • Eend en gans binnenland 1 september t/m 31 januari
 • Eend en gans onder hoogwater niveau 1 september t/m 20 februari
 • Watersnip 12 augustus t/m 31 januari
 • Houtsnip 1 oktober t/m 31 januari
 • Goudplevier 1 september t/m 31 januari
 • Meerkoet en waterhoen 1 september t/m 31 januari
 • Haas 1 januari t/m 31 december
 • Konijn 1 januari t/m 31 december
 • Vos, verwilderde kat, nerts, grijze eekhoorn, hermelijn en wezel 1 januari t/m 31 december
 • Alle mannelijke herten (Edelhert, Sikahert, hybride edelhert/sikahert en damhert) 1 augustus t/m 30 april
 • Alle vrouwelijke herten (Edelhert, Sikahert, hybride edelhert/sikahert en damhert) 1 november t/m 31 maart
 • Reebok 1 april t/m 31 oktober
 • Reegeit 1 november t/m 31 maart
 • Chinees waterhert 1 november t/m 31 maart
 • Muntjak 1 januari t/m 31 december met de aanbeveling om geen onvolwassen dieren, hoog drachtige of vrouwelijke dieren die zogende jongen hebben te schieten
 • Wild zwijn 1 januari t/m 31 december met de aanbeveling om geen zeugen te schieten die zogende jongen hebben
 • De eenden en ganzensoorten die geschoten mogen worden zijn: wilde eend, krakeend, tafeleend, brilduiker, slobeend, wintertaling, pijlstaart, kuifeend, smient, canada gans, grauwe gans, kleine rietgans en kolgans

Jachtseizoen Schotland

 • Fazant 1 oktober t/m 1 februari
 • Patrijs 1 september t/m 1 februari
 • Rode patrijs 1 september t/m 1 februari
 • Schots sneeuwhoen 12 augustus t/m 10 december
 • Korhoen 20 augustus t/m 10 december
 • Alpen sneeuwhoen 12 augustus t/m 10 december
 • Eend en gans binnenland 1 september t/m 31 januari
 • Eend en gans onder hoogwater niveau 1 september t/m 20 februari
 • Watersnip 12 augustus t/m 31 januari
 • Houtsnip 1 september t/m 31 januari
 • Goudplevier 1 september t/m 31 januari
 • Meerkoet en waterhoen 1 september t/m 31 januari
 • Haas 1 oktober t/m 31 januari
 • Sneeuwhaas 1 augustus t/m februari
 • Konijn 1 januari t/m 31 december
 • Vos, verwilderde kat, nerts, grijze eekhoorn, hermelijn en wezel 1 januari t/m 31 december
 • Edelhert, hert 1 juli t/m 20 oktober
 • Edelhert, hinde 21 oktober t/m 15 februari
 • Sikahert, hert 1 juli t/m 20 oktober
 • Sikahert, hinde 21 oktober t/m 15 februari
 • Hybride edelhert/sikahert, hert 1 juli t/m 20 oktober
 • Hybride edelhert/sikahert, hinde 21 oktober t/m 15 februari
 • Damhert, hert 1 augustus t/m 30 april
 • Damhert, hinde 21 oktober t/m 15 februari
 • Reebok 1 april t/m 20 oktober
 • Reegeit 21 oktober t/m 31 maart
 • Muntjak 1 januari t/m 31 december met de aanbeveling om geen onvolwassen dieren, hoog drachtige of vrouwelijke dieren die zogende jongen hebben te schieten.
 • Wild zwijn 1 januari t/m 31 december met de aanbeveling om geen zeugen te schieten die zogende jongen hebben.
 • De eenden en ganzensoorten die geschoten mogen worden zijn: wilde eend, krakeend, tafeleend, brilduiker, slobeend, wintertaling, pijlstaart, kuifeend, smient, canada gans, grauwe gans, kleine rietgans en kolgans. 

Jachtseizoen Noord Ierland

 • Fazant 1 oktober t/m 31 januari
 • Patrijs1 september t/m 31 januari
 • Rode patrijs 1 september t/m 31 januari
 • Schots sneeuwhoen 12 augustus t/m 30 november
 • Eend en gans 1 september t/m 31 januari
 • Watersnip 1 september t/m 31 januari
 • Bokje 1 september t/m 31 januari
 • Houtsnip 1 oktober t/m 31 januari
 • Goudplevier 1 september t/m 31 januari
 • Haas 12 augustus t/m 31 januari
 • Konijn 1 januari t/m 31 december
 • Vos, verwilderde kat, nerts, grijze eekhoorn en hermelijn 1 januari t/m 31 december
 • Alle mannelijke herten (Edelhert, Sikahert, hybride edelhert/sikahert en damhert) 1 augustus t/m 30 april
 • Alle vrouwelijke herten (Edelhert, Sikahert, hybride edelhert/sikahert en damhert) 1 november t/m 31 maart
 • Muntjak 1 januari t/m 31 december met de aanbeveling om geen onvolwassen dieren, hoog drachtige of vrouwelijke dieren die zogende jongen hebben te schieten.
 • Wild zwijn 1 januari t/m 31 december met de aanbeveling om geen zeugen te schieten die zogende jongen hebben.
 • De eenden en ganzensoorten die geschoten mogen worden zijn: wilde eend, krakeend, tafeleend, brilduiker, slobeend, wintertaling, pijlstaart, kuifeend, smient, rosse stekelstaart, toppereend, canada gans, grauwe gans en kleine rietgans

Versie 09 – 2015


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.