Zon op
08:45
Zon onder
16:21
Nachtmodus

Waarom wil de Jagersvereniging een uitbreiding van de wildlijst?

De Jagersvereniging wil betere, werkbare regels voor jagers en wildbeheereenheden. De wildlijst zorgt voor eenvoudige, in het hele land gelijke, regels voor bejaging en bescherming van de wildsoorten.

Toelichting:
Landeigenaar, grondgebruiker en jager bepalen samen – binnen de kaders van een breed maatschappelijk vastgesteld faunabeheerplan – wat de redelijke wildstand in hun gebied is en hebben de ruimte om daar op te sturen. Ze zijn wettelijk verplicht om te streven naar die redelijke wildstand. Dit betekent dat ze zich moeten inspannen om de omstandigheden voor kwetsbare soorten op de wildlijst te verbeteren en dat ze zich moeten inspannen om schade door soorten op de wildlijst die in te grote aantallen voorkomen te voorkomen.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.