Zon op
06:45
Zon onder
20:36
Nachtmodus

Waarmee moet rekening gehouden worden bij het huren van jacht in het buitenland?

Het huren van jacht in het buitenland vereist vrij gedetailleerde kennis van de lokale wetgeving, waarbij bovendien rekening gehouden moet worden met de staatsrechtelijke organisatie van een land. In federale landen (o.a. België, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland) en gedecentraliseerde landen (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) blijken jachtwettelijke bepalingen per landsdeel te verschillen, waarbij ook de eisen die aan jachthouders worden gesteld, aanzienlijk kunnen afwijken van de eisen aan ‘gast’jagers.

Het bestuur van de Jagersvereniging heeft onderzocht of investering in dergelijke gedetailleerde kennis lonend is. Het bestuur vond dat investering in deze kennis te ver zal voeren. Het bestuur adviseert dat, wanneer men in het buitenland jacht wil huren of wil toetreden tot een combinatie, men het beste lid kan worden van een zusterorganisatie van de Jagersvereniging in het betreffende land. Men kan dan optimaal gebruik maken van de bij die vereniging aanwezige specifieke juridische kennis en andere service. Goede kennis van de taal van het land waar men jaagt is bij het huren van jacht een voorwaarde.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.