Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus

Waar dient een jager rekening mee te houden als zijn jachtakte wordt ingetrokken?

Wanneer de jachtakte wordt ingetrokken, er een voornemen daartoe is of als u een overtreding heeft begaan die gevolgen kan hebben voor de jachtakte, dan kan de benadeelde contact opnemen met het bureau van de Jagersvereniging voor advies en bijstand. 

Indien de jachtakte wordt ingetrokken mag men ook geen wapens meer voorhanden hebben. Wij raden af om deze in te leveren bij de politie omdat uit ervaring is gebleken dat wapens beschadigd terug kwamen, zoek zijn geraakt en zelfs zijn vernietigd. Wij raden daarom aan om deze te stallen bij de wapenhandelaar of deze op de jachtakte te laten zetten bij een bevriende jager. In het laatste geval dient men er goed van bewust te zijn dat hiermee ook het eigendom van de wapens op naam komt van de bewuste aktehouder.

Indien de benadeelde een eigen jachtveld heeft en enig jachthouder is, dan kan er niet meer gejaagd worden. Immers het jagen in gezelschap van een jachthouder zonder een akte is niet mogelijk. In voorkomende gevallen zou voor een bepaalde periode (jaarlijks voor zover de intrekking duurt) het jachtveld kunnen worden wederverhuurd aan een bevriende jager zodat er toch gejaagd kan worden in gezelschap van deze wederhuurder. Voorwaarde hiervoor is wel dat het jachtrecht moet kunnen worden wederverhuurt. In de standaardovereenkomsten van de Jagersvereniging staat deze mogelijkheid beschreven op de achterzijde bij artikel 4. Als het niet is beschreven dan dient de verhuurder van het jachtgenot hier apart toestemming voor te geven.

Formulieren voor het wederverhuren van de jacht zijn te downloaden op deze site: formulier 3.2

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.