05:33
21:38
Nachtmodus

Vormt een spoorlijn een scheiding in het jachtveld?

Een spoorlijn (van welke omvang dan ook) vormt geen scheiding, maar mag, evenals een verharde weg, niet meegerekend worden bij de oppervlaktetelling.

Artikel 11.76 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items