05:31
21:40
Nachtmodus

Op welke tijdstippen mogen wilde eenden bejaagd worden?

De Wet natuurbescherming kent voor de gehele periode dat de jacht op de wilde eend is geopend (15 augustus – 31 januari) de tijd van  een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang.

Artikel 3.7 lid 1 Besluit natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.03 Eenden jagen (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items