06:27
20:46
Nachtmodus

Op welke manier kan een wapen gekocht dan wel verkocht worden tussen particulieren?

De procedure die bij de koop en verkoop van wapens tussen particuliere jagers gevolgd moet worden is als volgt:

  1. De koper noteert alle gegevens van het wapen en vraagt aan de verkoper een schriftelijke bevestiging dat hij het wapen aan hem wil verkopen;
  2. De koper vraagt bij de politie (afdeling Korpscheftaken, via het algemene politienummer 0900 – 8844) een Verlof tot verkrijging van een vuurwapen (WM 3) aan en levert daarbij de verklaring van de verkoper in. Het aanvraagformulier kunt u ook downloaden op de website van de politie: https://www.politie.nl/informatie/formulieren-aanvraag-wapenvergunning.html;
  3. De politie beoordeelt de aanvraag, verstrekt het Verlof en schrijft het wapen bij op de jachtakte;
  4. De koper haalt het wapen op en geeft het Verlof tot verkrijging aan de verkoper;
  5. De verkoper geeft het Verlof aan de politie (afdeling Korpscheftaken) in zijn eigen woonplaats;
  6. De politie schrijft het wapen af van de jachtakte van de verkoper;

De koper toont desgevraagd ter controle het wapen bij de politie (afdeling Korpscheftaken) in zijn woonplaats.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items