05:23
21:58
Nachtmodus

Onder welke voorwaarden mogen geweren gebruikt worden bij jachthondenproeven?

Onder de Omgevingswet mogen jachtaktehouders hun geweer ook gebruiken voor jachthondenproeven.

Artikel 11.75 lid 1 sub f Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items