05:22
21:58
Nachtmodus

Mogen er wilde zwijnen worden uitgezet?

Artikel 11.61 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zegt onder meer dat het verboden is dieren in de vrije natuur uit te zetten. Onder dit begrip dieren valt al het wild, maar ook de overige dieren (bijv. verwilderde katten en wilde zwijnen), uitgezonderd vissoorten die vallen onder de bepalingen van de Visserijwet 1963.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items