05:33
21:38
Nachtmodus

Mogen eendenkooikers op eenden jagen bij een voerplek?

Artikel 11.66 lid 2 sub e Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) vermeldt dat het jagen binnen een straal van 200 meter rond plaatsen waar voer is verstrekt, is verboden. Het voeren in de geregistreerde eendenkooi is inherent aan het gebruik van de eendenkooi als jachtmiddel. De straal van 200 meter geldt niet voor de eendenkooi (artikel 11.67 lid 4 Bal). Dus is het voeren toegestaan om eenden te lokken naar de ter plaatse aanwezige vangkooi.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.16 Lokvoer bij eendenkooi (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items