Zon op
08:09
Zon onder
16:38
Nachtmodus

Mogen damherten in een raster of andere gehouden dieren worden geschoten? Wordt deze handeling gedekt door de jachtverzekering

Indien het om ontsnapte exemplaren gaat die met een aanwijzing van de provincie worden gedood of gehouden dieren op basis van een speciaal daartoe verleend verlof via de politie, dan dekt de standaard jachtaansprakelijkheidsverzekering van de Jagersvereniging (ingeval van inschakeling van een particuliere persoon). Niet gedekt is het schieten van bedrijfsmatig gehouden damherten en edelherten in een raster. Voor deze manier van doden verleent de politie wél een verlof maar zij vereist ook dat dit afschot door een jachtaktehouder (en niet door een sportschutter) wordt uitgevoerd én dat daartoe een adequate verzekering afgesloten is. Men moet daarvoor dan een speciale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten bij een assuradeur.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.