06:37
20:38
Nachtmodus

Mag een jager uitgebroken damherten schieten?

In Noord Groningen is een aantal damherten uitgebroken en deze lopen al enige maanden in het veld. Onlangs heeft er een aanrijding plaats gevonden waarbij een van de damherten betrokken was. De burgemeester wil de dieren laten schieten in het kader van de openbare orde en veiligheid. Mag dit?

Het betreffen hier verwilderde gedomesticeerde dieren. Dit zijn, geen beschermde inheemse dieren. De Omgevingswet is hierop niet van toepassing. Met toestemming van de eigenaar kunnen zij door een persoon als bedoeld in de Circulaire Wet Wapens en Munitie 2018/Bijzonder deel (B) onder 5.7 worden gedood met een speciaal verlof van de korpschef. Wanneer de openbare orde en veiligheid in het geding is kan de burgemeester de eigenaar passeren.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.22 Uitgebroken damherten (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items