05:22
21:57
Nachtmodus

Mag een jager mezen bejagen die schade veroorzaken in bloemzaadgewassen?

Voorbeeld: Een jager is gevraagd om de vraatschade door mezen te bestrijden met het jachtgeweer in een perceel violierenzaadteelt. Mag de jager dit doen? De jager heeft een jachtakte en het perceel ligt in zijn jachtveld. Tevens heeft de jager van de grondgebruikers toestemming om hun gronden te betreden in verband met beheer en schadebestrijding.

Nee, mezen zijn een beschermde inheemse diersoort. Deze mogen niet verjaagd, gedood, gevangen of opzettelijk worden verontrust, tenzij de provincie hiervoor een omgevingsvergunning (voorheen ontheffing) heeft verleend. Deze omgevingsvergunning wordt aangevraagd door de Faunabeheereenheid van de bewuste provincie.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 14.03 Mezen in bloemzaad-gewassen  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items