07:36
19:23
Nachtmodus

Mag een jachthouder gastjagers mee laten jagen?

De jachthouder kan, als hij in het bezit is van een jachtakte, gastjagers mee laten jagen. Ook degene die in het bezit is van een schriftelijke toestemming van de jachthouder, om buiten zijn tegenwoordigheid te jagen, mag gastjagers mee laten jagen. Hij dient dan wel in het bezit te zijn van een jachtakte en in de schriftelijke toestemming artikel 3.20 lid 4 moet dit uitdrukkelijk zijn bepaald. De gastjager hoeft geen schriftelijke uitnodiging te hebben.

Artikel 3.20 Wet natuurbescherming en artikel 3.3 Besluit natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.04 Gastjagers (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items