06:37
20:38
Nachtmodus

Kan ik nog wel een doorschrijving verlenen voor ganzen als dit een wildsoort wordt?

Ja, het blijft zeker mogelijk dat anderen dan de jachthouder schadeveroorzakende soorten kunnen bejagen.

Toelichting
Nu wordt een machtiging doorgeschreven door de jachthouder en wordt er een grondgebruikersverklaring door de grondgebruiker afgegeven. Wanneer een soort ook wildsoort wordt kan in het jachtseizoen worden volstaan met een buitengezelschapsverklaring. De buitengezelschapsverklaring moet dan niet meer meetellen in de 40 hectare jachtveld per jager. In de periode buiten het jachtseizoen wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn kan een doorschrijving + grondgebruikersverklaring blijven gelden.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items