Zon op
05:32
Zon onder
21:55
Nachtmodus

Kan iemand uit België zonder jachtakte, jagen in Nederland op basis van een logeerakte?

De gast uit het buitenland moet via de jachthouder aantonen dat hij gerechtigd is te jagen in het land waarin hij zijn woon- of verblijfplaats heeft. Nu de gast geen jachtakte heeft hetgeen in België wel moet, komt hij niet voor een logeerakte in aanmerking.

Artikel 3.28 lid 5 en 6 Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 5.09 Logeerakte (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.