Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus

Kan er tegen een weigering om een jachtakte te verstrekken bezwaar worden gemaakt?

Ja, er kan bezwaar worden gemaakt bij de korpschef of in beroep worden gegaan bij de minister van Justitie, afhankelijk van de weigeringsgrond. Als lid van de jagersvereniging kunt u advies en informatie krijgen van de juridische afdeling hoe u hierin kunt handelen. Dit kan via de e-mail juridische.zaken@jagersvereniging.nl of bellen met het bureau van de Jagersvereniging tel. 033-461 98 41

Artikel 8.1 Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 5.03 Bezwaar en beroep/weigering jachtakte (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.