Zon op
06:23
Zon onder
19:03
Nachtmodus

Kan een jager die een jachtveld huurt in het buitenland op basis hiervan een Nederlandse jachtakte aanvragen?

Nee, dit is niet mogelijk. Het gaat erom te kunnen aantonen dat de aanvrager van een jachtakte in de gelegenheid is om te kunnen jagen in Nederland.

5.9, deel B Circulaire Wet Wapens en Munitie

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 5.14 Jachtakte op basis van jachtveld Duitsland (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.