05:23
21:58
Nachtmodus

Kan een “jachtaktehouder” lid worden van een schietvereniging, aan schietsport en wedstrijden meedoen?

Een “jachtaktehouder” die regelmatig wil oefenen kan wettelijk op basis van de “jachtakte” naar een schietcentrum gaan en daar oefenen. Hij hoeft hiervoor geen lid van een schietvereniging of van de KNSA te zijn.

Schietverenigingen die het doel hebben om de wedstrijd-schietsport te beoefenen vallen onder een ander wettelijk kader dan jachtaktehouders. Voor de schietsport zijn de bepalingen dat deelnemers een Verlof nodig hebben en de voorwaarden die aan het Verlof zijn verbonden zijn wettelijk: lid van de KNSA en een aantal schietbeurten.

Wanneer een “jachtaktehouder” ook de schietsport wil beoefenen, dient hij lid te worden van een schietvereniging en valt hij dus onder twee wettelijke regimes en moet hij aan de eisen van zowel de jacht als de schietsport voldoen.

Een “jachtaktehouder” die wel veel wil oefenen, maar niet aan de wedstrijdsport wil deelnemen, hoeft dus geen lid te zijn van een schietvereniging, maar kan op de schietcentra terecht.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items