Zon op
06:45
Zon onder
20:36
Nachtmodus

Is het mogelijk om een vuistvuurwapen te gebruiken op jacht in Duitsland?

Een vuistvuurwapen behoort in Nederland niet tot de toegelaten jachtmiddelen en daarom mag een dergelijk wapen niet op de jachtakte vermeld worden.

Alleen voor jagers die ook sportschutter zijn, is er een mogelijkheid een vuistvuurwapen  (overigens bij varkensjacht dient dat van een behoorlijk kaliber te zijn dus in ieder geval geen .22 ) op jacht in Duitsland te voeren. Men maakt dan gebruik van het niet gelijk zijn van de Nederlandse en Duitse wetgeving. De procedure is dan als volgt:

Als sportschutter in de discipline pistool of revolver schieten vraagt men volgens de voor sportschutters geldende procedure een Verlof aan en houdt in Nederland zijn schietbeurten bij. Het wapen laat men vervolgens noteren op de Europese Vuurwapenpas (EVP) dat jagers altijd bij zich moeten hebben wanneer zij met hun wapen de grens overgaan. De sportschutter zoekt in dit geval een schietbaan in Duitsland en vraagt een schriftelijke bevestiging van de openingstijden. Tot aan de Nederlands –Duitse grens kan hij bij controle aangeven dat hij zijn vuistvuurwapen legaal voorhanden heeft op basis van zijn Verlof. Hij kan met het schriftelijke overzicht van de Duitse schietbaan aantonen daar te gaan schieten.

Vanaf de Duitse grens is het EVP het vervoersbewijs, samen met de Duitse jachtakte, waar geen wapens op zijn vermeld. Daar de Duitse wetgeving het gebruik van vuistvuurwapens voor het afgeven van vangschoten wel accepteert kan men op deze wijze van beide wetgevingen ‘gebruik’ maken.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.