Zon op
07:29
Zon onder
19:33
Nachtmodus

Is het jachtseizoen in Duitsland overal hetzelfde?

Duitsland kent 16 deelstaten (Bundesländer) die ieder hun eigen jachtwetregelgeving hebben en ook verschillende jachtseizoenen hebben. Hieronder vind u hiervan een overzicht.

De jachtseizoenen dateren van 2014 en kunnen in de loop van de tijd wijzigen. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze informatie geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

Baden-Württemberg

Jachtseizoen

 • Edelhert, kalf augustus t/m januari
 • Edelhert, smaldier/smalspitser juni t/m januari
 • Edelhert, hert/hinde augustus t/m januari
 • Damhert/Sikahert, kalf september t/m januari
 • Damhert/Sikahert, smaldier/smalspitser juli t/m januari
 • Damhert/Sikahert, hert/hinde september t/m januari
 • Reekalf september t/m januari
 • Smalree, mei t/m januari
 • Reegeit, september t/m januari
 • Reebok, mei tot 15 oktober
 • Gems augustus tot 15 december
 • Moeflon augustus t/m januari
 • Wild zwijn keiler en zeug, 16 juni t/m januari
 • Wild zwijn frisling en overloper, januari t/m december
 • Haas, oktober t/m december
 • Konijn, januari t/m december
 • Steen- en boommarter, 16 oktober t/m februari
 • Bunzing, augustus t/m februari
 • Hermelijn, augustus t/m februari
 • Wezel, augustus t/m februari
 • Das, augustus t/m oktober
 • Patrijs, september t/m oktober
 • Fazant, oktober t/m december
 • Kalkoen haan, oktober tot 15 januari en 15 maart tot 15 mei
 • Kalkoen hen, oktober tot 15 januari
 • Houtduif en Turkse tortel, november tot 20 februari
 • Knobbelzwaan, november tot 20 februari
 • Wilde eend, september tot 15 januari
 • Smient, wintertaling, pijlstaart eend, topper eend, kuifeend, tafeleend, grote zee eend, zwarte zee eend, oktober tot 15 januari
 • Houtsnip, 16 oktober tot 15 januari
 • Meerkoet 11 september tot 20 februari
 • Kokmeeuw oktober tot 10 februari
 • Vos, wasbeer, marterhond, beverrat, januari t/m december

Beieren (Bayern)

Jachtseizoen

 • Edelhert, kalf augustus t/m januari
 • Edelhert, smaldier/smalspitser juni t/m januari
 • Edelhert, hert/hinde augustus t/m januari
 • Damhert/Sikahert, kalf september t/m januari
 • Damhert/Sikahert, smaldier/smalspitser juli t/m januari
 • Damhert/Sikahert, hert/hinde september t/m januari
 • Reekalf september t/m januari
 • Smalree, mei t/m januari
 • Reegeit, september t/m januari
 • Reebok, mei tot 15 oktober
 • Gems augustus tot 15 december
 • Moeflon augustus t/m januari
 • Wild zwijn keiler en zeug, 16 juni t/m januari
 • Wild zwijn frisling en overloper, januari t/m december
 • Haas, 16 oktober t/m december
 • Konijn, januari t/m december
 • Steen- en boommarter, 16 oktober t/m februari
 • Bunzing, augustus t/m februari
 • Hermelijn, augustus t/m februari
 • Wezel, augustus t/m februari
 • Das, augustus t/m oktober
 • Patrijs, september t/m oktober
 • Fazant, oktober t/m december
 • Houtduif en Turkse tortel, november tot 20 februari
 • Knobbelzwaan, november tot 20 februari
 • Grauwe gans, augustus en november tot 15 januari
 • Kolgans, taigarietgans, rotgans en Canada gans, november tot 15 januari
 • Wilde eend, september tot 15 januari
 • Smient, wintertaling, pijlstaart eend, topper eend, kuifeend, tafeleend, grote zee eend, zwarte zee eend, oktober tot 15 januari
 • Houtsnip, 16 oktober tot 15 januari
 • Meerkoet 11 september tot 20 februari
 • Kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, kleine mantel meeuw oktober tot 10 februari
 • Blauwe reiger (onder specifieke condities) 16 september tot december
 • Vos, wasbeer, marterhond, beverrat, januari t/m december

Berlijn (Berlin)

Jachtseizoen

 • Edelhert, kalf augustus t/m februari
 • Edelhert, smalspitser juni t/m februari
 • Edelhert, smaldier juni t/m januari
 • Edelhert, hert/hinde augustus t/m januari
 • Damhert/Sikahert, kalf september t/m februari
 • Damhert/Sikahert, smalspitser juli t/m februari
 • Damhert/Sikahert, smaldier juli t/m januari
 • Damhert/Sikahert, hert/hinde september t/m januari
 • Reekalf september t/m februari
 • Smalree, mei t/m januari
 • Reegeit, september t/m januari
 • Reebok, mei tot 15 oktober
 • Wild zwijn keiler, zeug (niet zogend) frisling en overloper, januari t/m december
 • Wild zwijn zeug met zogende jongen, oktober t/m januari
 • Konijn, september tot 15 februari
 • Wilde eend, september tot 15 januari
 • Steenmarter, 16 oktober t/m februari
 • Vos volwassen, november t/m januari
 • Vos (jongen), mei t/m januari 

Brandenburg

Jachtseizoen

 • Edelhert, kalf augustus t/m februari
 • Edelhert, smalspitser juni t/m februari
 • Edelhert, smaldier juni t/m januari
 • Edelhert, hert/hinde augustus t/m januari
 • Damhert/Sikahert, kalf september t/m februari
 • Damhert/Sikahert, smalspitser juli t/m februari
 • Damhert/Sikahert, smaldier juli t/m januari
 • Damhert/Sikahert, hert/hinde september t/m januari
 • Reekalf september t/m februari
 • Smalree, mei t/m januari
 • Reegeit, september t/m januari
 • Reebok, mei tot 15 oktober
 • Moeflon augustus t/m januari
 • Wild zwijn zeug, 16 augustus t/m januari (onder bepaalde voorwaarden jaarrond)
 • Wild zwijn keiler, frisling en overloper, januari t/m december
 • Haas, oktober tot 15 december
 • Konijn, januari t/m december
 • Steenmarter, 16 oktober t/m februari
 • Patrijs, september t/m 15 december
 • Fazant, oktober tot 15 januari
 • Houtduif en Turkse tortel, november tot 20 februari
 • Knobbelzwaan, november tot 20 februari
 • Grauwe gans, augustus t/m januari (in september, oktober, en van 16 januari t/m 31 januari alleen schadebestrijding)
 • Kolgans, taigarietgans en Canada gans, 16 september t/m januari (alleen schadebestrijding)
 • Wilde eend, september tot 15 januari
 • Wintertaling en tafeleend, oktober tot 15 januari
 • Houtsnip, 16 oktober tot 15 januari
 • Meerkoet 11 september tot 20 februari
 • Kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, kleine mantel meeuw, oktober tot 10 februari
 • Vos, wasbeer, marterhond, nerts, januari t/m december
 • Ekster, zwarte kraai en bonte kraai, januari t/m december

Bremen

Jachtseizoen

 • Edelhert, kalf augustus t/m februari
 • Edelhert, smalspitser juni t/m 28 juni
 • Edelhert, smaldier juni t/m januari
 • Edelhert, hert/hinde augustus t/m januari
 • Damhert/Sikahert, kalf september t/m februari
 • Damhert/Sikahert, smalspitser juli t/m februari
 • Damhert/Sikahert, smaldier juli t/m januari
 • Damhert/Sikahert, hert/hinde september t/m januari
 • Reegeit, smalree, kalf september t/m januari
 • Reebok, mei tot 15 oktober
 • Gems augustus tot 15 december
 • Moeflon augustus t/m januari
 • Wild zwijn keiler en zeug, 16 juni t/m januari
 • Wild zwijn frisling en overloper, januari t/m december
 • Haas, oktober t/m 15 januari
 • Konijn, januari t/m december
 • Steen- en boommarter, november t/m januari
 • Bunzing, september t/m januari
 • Hermelijn, september t/m januari
 • Wezel, augustus t/m februari
 • Fazant, oktober t/m 15 januari
 • Kalkoen haan, oktober tot 15 januari en 15 maart tot 15 mei
 • Kalkoen hen, oktober tot 15 januari
 • Houtduif en Turkse tortel, november tot 20 februari
 • Knobbelzwaan, november tot 20 februari
 • Grauwe gans, augustus en november tot 15 januari
 • Kolgans, taigarietgans, rotgans en Canada gans, november tot 15 januari
 • Wilde eend, september tot 15 januari
 • Smient, wintertaling, pijlstaart eend, topper eend, grote zee eend, zwarte zee eend, oktober tot 15 januari
 • Houtsnip, 16 oktober tot 15 januari
 • Meerkoet 11 september tot 20 februari
 • Kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, kleine mantel meeuw oktober tot 10 februari
 • Vos, januari t/m december

Hamburg

Jachtseizoen

 • Edelhert, augustus t/m januari
 • Damhert en Sikahert, september t/m januari
 • Reekalf september t/m januari
 • Smalree, mei t/m juni en september t/m januari
 • Reegeit, september t/m januari
 • Reebok, mei tot 15 oktober
 • Wild zwijn, 16 juni t/m januari
 • Haas, oktober t/m december
 • Steenmarter, 16 oktober t/m februari
 • Das, 16 september t/m oktober
 • Fazanten haan, 16 oktober tot 15 januari
 • Houtduif, november tot 20 februari
 • Grauwe gans, november tot 15 januari
 • Canada gans, november tot 15 januari
 • Wilde eend, september tot 15 januari
 • Kuifeend, oktober t/m 15 januari

Hessen

Jachtseizoen

 • Edelhert, hert, hinde en kalf in het bos, augustus t/m december
 • Edelhert, hert, hinde en kalf buiten het bos, augustus t/m januari
 • Edelhert, smaldier/smalspitser in het bos, mei en augustus t/m december
 • Edelhert, smaldier/smalspitser buiten het bos, mei en juli t/m januari
 • Damhert/Sikahert, hert, hinde en kalf september t/m januari
 • Damhert/Sikahert, smaldier/smalspitser juli t/m januari
 • Reekalf september t/m januari
 • Smalree, mei t/m januari
 • Reegeit, september t/m januari
 • Reebok, mei tot 15 oktober
 • Moeflon augustus t/m januari
 • Wild zwijn keiler en zeug, 16 juni t/m januari
 • Wild zwijn frisling en overloper, januari t/m december
 • Haas, oktober t/m december
 • Konijn, januari t/m december
 • Vos, wasbeer, marterhond, beverrat, nerts, januari t/m december
 • Steen- en boommarter, 16 oktober t/m februari
 • Bunzing, augustus t/m februari
 • Hermelijn, augustus t/m februari
 • Wezel, augustus t/m februari
 • Das, juli t/m januari
 • Patrijs, 16 september t/m oktober
 • Fazanten haan, oktober t/m 15 januari
 • Houtduif volwassen, november t/m 20 februari
 • Houtduif jong, januari t/m december
 • Turkse tortel, november t/m 20 februari
 • Grauwe gans en Canadese gans, augustus t/m oktober
 • Wilde eend en nijlgans, september tot 15 januari
 • Meerkoet 11 september tot 20 februari
 • Kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, kleine mantel meeuw oktober tot 10 februari
 • Zwarte kraai en ekster, augustus t/m 20 februari

Mecklenburg-Voor-Pommeren (Mecklenburg-Vorpommern)

Jachtseizoen

 • Edelhert, kalf augustus t/m januari
 • Edelhert, smaldier/smalspitser juni t/m januari
 • Edelhert, hert/hinde augustus t/m januari
 • Damhert, kalf september t/m januari
 • Damhert, smaldier/smalspitser juli t/m januari
 • Damhert, hert/hinde september t/m januari
 • Reekalf september t/m januari
 • Smalree, mei t/m januari
 • Reegeit, september t/m januari
 • Reebok, mei tot 15 oktober
 • Moeflon augustus t/m januari
 • Wild zwijn, januari t/m december
 • Haas, oktober t/m 15 januari
 • Konijn, januari t/m december
 • Steenmarter januari t/m december
 • Boommarter, 16 oktober t/m februari
 • Bunzing, augustus t/m februari
 • Hermelijn, 16 oktober t/m februari
 • Vos, januari t/m december
 • Das, januari t/m december
 • Fazant, oktober t/m 15 januari
 • Houtduif en Turkse tortel, november tot 20 februari
 • Knobbelzwaan, november tot 20 februari
 • Grauwe gans, augustus en november tot 15 januari
 • Kolgans, taigarietgans, rotgans en Canada gans, november tot 15 januari
 • Wilde eend, september tot 15 januari
 • Smient, wintertaling, tafeleend, oktober tot 15 januari
 • Houtsnip, 16 oktober t/m december
 • Meerkoet 11 september tot 20 februari
 • Kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, kleine mantel meeuw oktober tot 10 februari
 • Wasbeer, marterhond, nerts, januari t/m december
 • Aalscholver augustus t/m maart 

Nedersaksen (Niedersachsen)

Jachtseizoen

 • Edelhert, hinde en kalf september t/m januari
 • Edelhert, smaldier/smalspitser mei en augustus t/m januari
 • Edelhert, hert augustus t/m januari
 • Damhert hinde en kalf, september t/m januari
 • Damhert smaldier/smalspitser mei en september t/m januari
 • Sikahert, september t/m januari
 • Smalree, mei en september t/m januari
 • Reegeit en kalf, september t/m januari
 • Reebok, mei tot 15 oktober
 • Gems augustus tot 15 december
 • Moeflon september t/m januari
 • Wild zwijn keiler en zeug zonder zogende jongen, 16 juni t/m januari
 • Wild zwijn frisling en overloper, januari t/m december
 • Haas, oktober t/m 15 januari
 • Konijn, oktober t/m 15 februari
 • Steen- en boommarter, 16 oktober t/m februari
 • Bunzing, augustus t/m februari
 • Hermelijn, augustus t/m februari
 • Das, augustus t/m oktober
 • Patrijs, 16 september t/m november
 • Fazant, oktober t/m 15 januari
 • Houtduif volwassen, 20 augustus t/m maart
 • Houtduiven jong, januari t/m december
 • Turkse tortel november t/m 20 februari
 • Knobbelzwaan, november tot 20 februari (alleen schadebestrijding onder voorwaarden)
 • Grauwe gans, augustus tot 15 januari (alleen schadebestrijding onder voorwaarden)
 • Canadese gans, september t/m 15 januari (alleen schadebestrijding onder voorwaarden)
 • Kolgans, taigarietgans, november tot 15 januari
 • Nijlgans, augustus tot 15 januari
 • Wilde eend, september tot 15 januari
 • Smient en wintertaling, oktober tot 15 januari
 • Houtsnip, 16 oktober t/m december
 • Meerkoet 11 september tot 20 februari
 • Stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, kleine mantel meeuw oktober tot 10 februari
 • Vos, 16 juni t/m februari
 • Wasbeer, 16 juli t/m maart
 • Marterhond en beverrat, september t/m februari
 • Nerts, augustus t/m februari
 • Zwarte kraai, augustus tot 20 februari
 • Ekster, augustus t/m februari

Noordrijn-Westfalen (Nordrhein-Westfalen)

Jachtseizoen

 • Edelhert, kalf augustus t/m januari
 • Edelhert, smaldier/smalspitser juni t/m januari
 • Edelhert, hert/hinde augustus t/m januari
 • Damhert/Sikahert, kalf september t/m januari
 • Damhert/Sikahert, smaldier/smalspitser juli t/m januari
 • Damhert/Sikahert, hert/hinde september t/m januari
 • Reekalf september t/m januari
 • Smalree, mei en september t/m januari
 • Reegeit, september t/m januari
 • Reebok, mei tot 15 oktober
 • Moeflon augustus t/m januari
 • Wild zwijn frisling (nog geen 1 jaar oud), januari t/m december
 • Wild zwijn keiler, zeug en overloper, augustus t/m januari
 • Haas, oktober t/m december
 • Konijn, oktober t/m februari
 • Konijn (jong) januari t/m december
 • Steenmarter, 16 oktober t/m februari
 • Bunzing, 16 oktober t/m februari
 • Hermelijn, augustus t/m februari
 • Das, augustus t/m oktober
 • Fazant, 16 oktober t/m 15 januari
 • Kalkoen haan, 16 maart t/m april
 • Houtduif en Turkse tortel, november tot 20 februari
 • Knobbelzwaan, november tot 20 februari
 • Grauwe gans, 16 juli t/m januari (schoontijd van 15 oktober tot 15 januari in bepaalde gebieden)
 • Canada gans, 16 juli t/m januari (schoontijd van 15 oktober tot 15 januari in bepaalde gebieden)
 • Nijlganzen, 16 juli t/m januari (schoontijd van 15 oktober tot 15 januari in bepaalde gebieden)
 • Wilde eend, 16 september tot 15 januari
 • Houtsnip, 16 oktober tot 15 januari
 • Meerkoet 11 september tot 20 februari
 • Kokmeeuw, zilvermeeuw, oktober tot 10 februari
 • Zwarte kraai, augustus t/m 20 februari
 • Ekster, augustus t/m februari
 • Vos, 16 juni t/m februari
 • Vos (jongen), januari t/m december
 • Wasbeer, 16 juli t/m maart
 • Wasbeer (jong), januari t/m december
 • Marterhond, september t/m februari
 • Marterhond (jong) januari t/m december 

Rijnland-Palts (Rheinland-Pfalz)

Jachtseizoen

 • Edelhert, kalf augustus t/m januari
 • Edelhert, smaldier/smalspitser mei t/m januari
 • Edelhert, hert/hinde augustus t/m januari
 • Damhert, kalf, augustus t/m januari
 • Damhert, smaldier/spitser mei t/m januari
 • Damhert, hert/hinde augustus t/m januari
 • Sikahert januari t/m december
 • Moeflon, 1 en 2 jarig mei t/m januari
 • Moeflon, lam, ooi en ram augustus t/m januari
 • Ree, smalree en bok mei t/m januari
 • Ree, kalf en geit september t/m januari
 • Wild zwijn januari t/m december
 • Haas oktober t/m december
 • Konijn januari t/m december
 • Steen- en boommarter augustus t/m februari
 • Hermelijn augustus t/m februari
 • Das (volwassen) augustus t/m december
 • Wasbeer augustus t/m februari
 • Marterhond, augustus t/m februari
 • Vos (volwassen), augustus t/m februari
 • Patrijs, september t/m oktober
 • Fazant oktober tot 15 januari
 • Kalkoen oktober tot 15 januari
 • Houtduif november tot 20 februari
 • Grauwe ganzen augustus en november tot 15 januari
 • Canada gans november tot 15 januari
 • Nijlgans november tot 15 januari
 • Wilde eend september tot 15 januari
 • Houtsnip 16 oktober tot 15 januari
 • Meerkoet 11 september tot 15 januari
 • Zwarte kraai augustus tot 20 februari
 • Ekster augustus tot 20 februari 

Saarland

Jachtseizoen

 • Edelhert, kalf augustus tot 15 januari
 • Edelhert, smaldier/smalspitser juni tot 15 januari
 • Edelhert, hert/hinde augustus tot 15 januari
 • Damhert/Sikahert, kalf september t/m februari
 • Damhert/Sikahert, smalspitser juli t/m februari
 • Damhert/Sikahert, smaldier juli t/m januari
 • Damhert/Sikahert, hert/hinde september t/m januari
 • Reekalf september t/m februari
 • Smalree, mei t/m januari
 • Reegeit, september t/m januari
 • Reebok, mei tot 15 oktober
 • Moeflon augustus t/m januari
 • Wild zwijn, januari t/m december
 • Haas, oktober t/m 15 januari
 • Steen- en boommarter, 16 oktober t/m februari
 • Bunzing, augustus t/m februari
 • Hermelijn, augustus t/m februari
 • Wezel, augustus t/m februari
 • Das, augustus t/m oktober
 • Vos, 16 augustus tot 15 februari
 • Patrijs, september tot 15 december
 • Fazant, oktober tot 15 januari
 • Houtduif en Turkse tortel, november tot 20 februari
 • Knobbelzwaan, november tot 20 februari
 • Grauwe gans, augustus en november tot 15 januari
 • Kolgans, taigarietgans, rotgans en Canada gans, november tot 15 januari
 • Wilde eend, september tot 15 januari
 • Smient, wintertaling, pijlstaart eend, topper eend, kuifeend, tafeleend, grote zee eend, zwarte zee eend, 1 oktober tot 15 oktober
 • Houtsnip, 16 oktober tot 15 januari
 • Meerkoet 11 september tot 20 februari
 • Kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, kleine mantel meeuw oktober tot 10 februari

Saksen (Sachsen)

Jachtseizoen

 • Wild zwijn, vos, das, marterhond, wasbeer, nerts, beverrat en konijn, januari t/m december
 • Reebok en smalree, 16 april t/m maart
 • Reegeit en kalf, augustus t/m maart
 • Edelhert, damhert, Sikahert, Moeflon en gems, augustus t/m januari
 • Bunzing en hermelijn, augustus t/m februari
 • Haas, oktober tot 15 januari
 • Konijn, januari t/m december
 • Steen- en boommarter, 16 oktober t/m februari
 • Ekster, bonte kraai en zwarte kraai, augustus tot 15 maart
 • Grauwe gans en nijlgans, augustus t/m januari
 • Wilde eend, september tot 15 januari
 • Meerkoet 11 september tot 20 februari
 • Kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, kleine mantel meeuw oktober tot 10 februari
 • Fazant, oktober tot 15 januari
 • Smient, pijlstaart eend, topper eend, kuifeend, tafeleend, grote zee eend, zwarte zee eend, oktober tot 15 januari
 • Kalkoen haan, 15 maart tot 15 mei en oktober tot 15 januari
 • Kalkoen hen, oktober tot 15 januari
 • Houtsnip, 16 oktober tot 15 januari
 • Houtduif en Turkse tortel, november tot 20 februari
 • Knobbelzwaan, november tot 20 februari
 • Kolgans, taigarietgans, rotgans en Canada gans, november tot 15 januari 

Saksen-Anhalt (Sachsen-Anhalt)

Jachtseizoen

 • Edelhert, kalf augustus t/m januari
 • Edelhert, smalspitser mei t/m januari
 • Edelhert smaldier, mei t/m juni
 • Edelhert, hert/hinde augustus t/m januari
 • Damhert/Sikahert, kalf september t/m januari
 • Damhert/Sikahert, smalspitser mei t/m januari
 • Damhert/Sikahert, smaldier mei t/m januari
 • Damhert/Sikahert, hert/hinde september t/m januari
 • Reekalf september t/m januari
 • Smalree, mei t/m januari
 • Reegeit, september t/m januari
 • Reebok, mei tot 15 oktober
 • Moeflon augustus t/m januari
 • Wild zwijn, januari t/m december
 • Haas, oktober t/m 15 januari
 • Konijn, januari t/m december
 • Steen- en boommarter, 16 oktober t/m februari
 • Bunzing, 16 oktober t/m februari
 • Hermelijn, 16 oktober t/m februari
 • Das, augustus t/m januari
 • Patrijs, september tot 15 december
 • Fazant, oktober tot 15 januari
 • Houtduif en Turkse tortel november tot 20 februari
 • Knobbelzwaan, november tot 20 februari
 • Grauwe gans, augustus en november tot 15 januari
 • Kolgans, taigarietgans, rotgans en Canada gans, november tot 15 januari
 • Wilde eend, september tot 15 januari
 • Smient, wintertaling, pijlstaart eend, topper eend, kuifeend, tafeleend, grote zee eend, zwarte zee eend, oktober tot 15 januari
 • Houtsnip, 16 oktober tot 15 januari
 • Meerkoet 11 september tot 20 februari
 • Kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, kleine mantel meeuw oktober tot 10 februari
 • Vos, wasbeer, marterhond, nerts, beverrat, januari t/m december
 • Zwarte kraai en ekster, 16 juli t/m februari

Sleeswijk-Holstein (Schleswig-Holstein)

Jachtseizoen

 • Edelhert, kalf augustus t/m februari
 • Edelhert, smalspitser juni t/m februari
 • Edelhert, smaldier juni t/m januari
 • Edelhert, hert/hinde augustus t/m januari
 • Damhert/Sikahert, kalf september t/m februari
 • Damhert/Sikahert, smalspitser juli t/m februari
 • Damhert/Sikahert, smaldier juli t/m januari
 • Damhert/Sikahert, hert/hinde september t/m januari
 • Reekalf september t/m februari
 • Smalree, mei t/m januari
 • Reegeit, september t/m januari
 • Reebok, mei tot 15 oktober
 • Moeflon augustus t/m januari
 • Wild zwijn keiler en zeug, 16 juni t/m januari
 • Wild zwijn frisling en overloper, januari t/m december
 • Haas, oktober tot 15 januari
 • Konijn, januari t/m december
 • Steen- en boommarter, 16 oktober t/m februari
 • Bunzing, augustus t/m februari
 • Hermelijn, augustus t/m februari
 • Wezel, augustus t/m februari
 • Das, augustus t/m oktober
 • Patrijs, oktober tot 15 december
 • Fazant, oktober tot 15 januari
 • Houtduif, november tot 20 februari
 • Knobbelzwaan, november tot 20 februari (alleen met het kogelgeweer)
 • Grauwe gans, augustus en november tot 15 januari
 • Kolgans, taigarietgans en canada gans, november tot 15 januari
 • Nijlgans, augustus tot 15 januari
 • Wilde eend, september tot 15 januari
 • Smient, wintertaling, kuifeend, oktober tot 15 januari
 • Houtsnip, 16 oktober tot 15 januari
 • Meerkoet 11 september tot 20 februari
 • Kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, kleine mantel meeuw oktober tot 10 februari
 • Vos, wasbeer, marterhond, nerts, januari t/m december
 • Beverrat, augustus t/m februari
 • Zwarte kraai en ekster, augustus t/m februari 

Thüringen

Jachtseizoen

 • Edelhert, kalf augustus tot 15 januari
 • Edelhert, smaldier/smalspitser juni tot 15 januari
 • Edelhert, hert/hinde augustus tot 15 januari
 • Damhert, kalf september tot 15 januari
 • Damhert, smaldier/smalspitser september tot 15 januari
 • Damhert, hert/hinde september tot 15 januari
 • Reekalf september tot 15 januari
 • Smalree, mei tot 15 januari
 • Reegeit, september tot 15 januari
 • Reebok, mei tot 15 oktober
 • Moeflon augustus t/m januari
 • Wild zwijn keiler, frisling en overloper, januari t/m december
 • Wild zwijn zeug, juli t/m januari
 • Haas, oktober t/m december
 • Konijn, januari t/m december
 • Steenmarter, 16 oktober t/m februari
 • Bunzing, september t/m februari
 • Hermelijn, september t/m februari
 • Das, augustus tot 15 januari
 • Patrijs, oktober t/m november
 • Fazanthaan, oktober t/m december
 • Houtduif en Turkse tortel, november tot 20 februari
 • Kolgans, taigarietgans, november tot 15 januari
 • Wilde eend, september tot 15 januari
 • Houtsnip, 16 oktober tot 15 januari
 • Meerkoet 11 september tot 20 februari
 • Kokmeeuw, oktober tot 10 februari
 • Vos, wasbeer, marterhond, nerts, beverrat, januari t/m december
 • Zwarte kraai en ekster, augustus tot 15 februari

Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.