06:37
20:38
Nachtmodus

Is een gastheer verantwoordelijk voor nalatigheden van zijn gast? En is een gast verantwoordelijk voor de nalatigheden van zijn gastheer?

In het algemeen is een ieder verantwoordelijk voor zijn eigen handelen (of nalaten). Dat geldt ook hier, de gastheer is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn gast. Dit is alleen anders als de gastheer heeft nagelaten informatie te verstrekken die voor de gast essentieel is om te weten wat wel en niet mag. Een voorbeeld hiervan is waar de grenzen van het jachtveld lopen. De gastheer moet de gast daarover goed instrueren. Het is wel verstandig om de gasten er voor de jacht op te wijzen wat wel en niet mag. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.19 Jagen (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items