05:22
21:58
Nachtmodus

Houdt de jachthuur automatisch op als de jachthuurder de jachthuur niet heeft betaald?

De verhuurder kan een aangetekende brief sturen waarin hij meldt dat hij, indien de jager niet binnen 4 weken heeft betaald, de jachthuurovereenkomst met goedvinden van beide partijen als beëindigd beschouwd (buitengerechtelijke ontbinding). Reageert de jager niet binnen de genoemde tijd, dan geldt de overeenkomst als ontbonden en kan aan een ander worden verhuurd.

Burgerlijk Wetboek Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.15 Betaling jachthuur (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items