05:32
21:39
Nachtmodus

Hoe kan ik actief worden bij de Jagersvereniging?

De Jagersvereniging kan niet bestaan zonder de hulp en inbreng van leden. Leden kunnen daarom op meerdere vlakken actief zijn in de vereniging. Heeft u goede kennis van een specifiek onderwerp of bent u in het dagelijks leven werkzaam of werkzaam geweest in een werkveld dat een raakvlak heeft met het werkterrein van de Jagersvereniging, dan horen wij dit graag van u.

Voorbeelden van personen die ons in het verleden een goede bijdrage hebben geleverd aan de vereniging zijn advocaten, juristen, journalisten, boswachters en jachtopzichters. Bovendien komt de Jagersvereniging graag in contact met leden die actief zijn in politieke partijen.

Wilt u ons helpen? Stuurt dan een e-mail naar [email protected] o.v.v. ‘actief worden bij de Jagersvereniging’ en uw specifieke kennisgebied


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items